fbpx
Friday, January 15Modern Manufacturing

เปิดแอป “ร้าน มอก.” ขายสินค้าได้มาตรฐาน

สมอ. เตรียมเปิดแอปพิเคชั่นใหม่ “ร้าน มอก.” เพิ่มช่องทางการค้นหาร้านจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน  ล่าสุดต่ออายุให้ “แม็คโคร” 120 สาขา และอนุมัติ “ไดโซะ”  109 สาขา ร่วมเป็น “ร้าน มอก.” เพื่อดูแลผู้บริโภค

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. เตรียมเปิดตัวแอปพิเคชั่นใหม่ “ร้าน มอก.” ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้ค้นหาร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถค้นหาได้ทางเว็ปไซต์ สมอ. www.tisi.go.th และเว็ปไซต์กูเกิล www.google.com ซึ่งปัจจุบันมีร้านจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. แล้วกว่า 470 สาขา มีทั้งห้างโมเดิร์นเทรด เช่น แม็คโคร โฮมโปร และร้านจำหน่ายในเครือเอสซีจี หรือ เอสซีจี โซลูชั่น

รวมถึงร้านจำหน่ายทั่วไป เช่น ร้านธีระภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านจักราวุธ จังหวัดชลบุรี หจก.ยืนยงการไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต ร้านบูลเบอรี่ช็อป จังหวัดปทุมธานี ร้านเชียงใหม่สยามทีวี จังหวัดเชียงใหม่ และร้านนิยมพานิช จำนวน 109 สาขา กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ล่าสุดร้านจำหน่ายในเครือบริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “ไดโซะ” จำนวน 109 สาขา จาก 27 จังหวัด ได้สมัครเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีว่าทั้ง 109 สาขา ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการร้าน มอก. เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการร้าน มอก. ยังอนุมัติต่ออายุให้ “แม็คโคร” จำนวน 120 สาขา เป็นร้าน มอก. ของ สมอ. ต่อไปด้วย โดยสามารถดูรายชื่อร้าน มอก. ได้ที่ www.tisi.go.th ทั้งนี้ สมอ. ตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันให้มีร้าน มอก. กระจายอยู่ในทุกๆ ที่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้ามาตรฐานได้โดยสะดวก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการผลักดันร้านค้าให้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และให้เป็นไปตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ที่จะทำให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สำหรับ คุณสมบัติของร้านจำหน่ายที่จะเป็น “ร้าน มอก.” ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นร้านจำหน่ายที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง หรือเป็นร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง
 • จำหน่ายสินค้าที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. อย่างถูกต้อง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” ดังนี้
  1. มีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะจำหน่ายสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอย่างถูกต้อง
  2. มีการคัดเลือกผู้ทำ ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ.
  3. มีการตรวจรับผลิตภัณฑ์เพื่อการยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของร้านจำหน่าย
  4. มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน และดำเนินการกับข้อร้องเรียน
  5. มีการจัดเก็บบันทึกผลการดำเนินงานตามข้อ 2-4
  6. ผู้ประกอบการจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบของทีมงาน

สำหรับใบรับรอง “ร้าน มอก” มีอายุ 3 ปี ร้านจำหน่ายที่ได้รับใบรับรองเป็น “ร้าน มอก” สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” ได้  ทั้งนี้ สมอ. มีแผนการดำเนินงานที่จะเพิ่มจำนวน “ร้าน มอก.” ทุกๆ ปี เพื่อร่วมกันคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า และเป็นกลไกสำคัญทางการตลาดในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้  จึงขอเชิญชวนร้านจำหน่ายทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก.” เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานให้ร้านจำหน่ายของไทย จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและห่วงใยผู้บริโภคไปด้วยกัน โดยสืบค้นได้ที่ http://pr.tisi.go.th หรือสแกน QR Code

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nichaphan W.