Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

เอ็กโก ลุยพัฒนาบล็อกเชนซื้อขายพลังงาน

เอ็กโก กรุ๊ป เข้าลงทุนในสตาร์ทอัพ เพียร์ พาวเวอร์ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้เข้าลงทุนในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” ในสัดส่วน 24.24% มุ่งพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน รองรับการเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร 

KR 4 AGILUS หุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ดีในสายการผลิต หยิบวางประกอบอย่างแม่นยำ ติดตั้งได้ 360° | KUKA [SS]

 “เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการด้านการเงินในธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Platform) เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคการกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน (Decentralized Energy) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” 

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จะร่วมมือกับเพียร์ พาวเวอร์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้กับศูนย์ข้อมูลและระบบประมวลผล (Data Center) ของเพียร์ พาวเวอร์ต่อไป

ปัจจุบันเพียร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 มีธุรกิจหลักคือการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ทั้งนี้ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการระบบคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×