Friday, June 18Modern Manufacturing
×

โรงไฟฟ้าพลังงานลมเบนเตร 80 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม เริ่มก่อสร้างแล้ว

เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี – ราช กรุ๊ป สานต่อพันธมิตรธุรกิจ จับมือลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมเบนเตร 80 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม เริ่มก่อสร้างแล้ว  

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี และ ราช กรุ๊ป ได้จับมือเป็นพันธมิตรในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี เบนเตร ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว โดยเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี เป็นบริษัทด้านพลังงานที่มีฐานธุรกิจในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือหุ้นโดย Denham Capital โครงการนี้นับเป็นโครงการที่สองที่เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี และ ราช กรุ๊ป ร่วมมือกัน หลังจากที่ได้ผสานความเป็นพันธมิตรกันสำเร็จเมื่อปี 2563 จากโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง ในประเทศไทยโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี เบนเตร เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใกล้ชายฝั่งทะเล มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 80 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่คอมมูนถานไฮ เมืองถานฟู จังหวัดเบนเตร ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 160 กิโลเมตร ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการทั้งหมดจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี สำหรับใบอนุญาตต่างๆ และสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้เริ่มงานก่อสร้างและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 19 เดือนก่อนที่จะเดินเครื่อง  เชิงพาณิชย์

บริษัท SEPCOIII ได้รับเลือกเป็นผู้รับเหมางานวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างโครงการ รวมทั้งเป็นผู้รับจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการด้วย ทั้งนี้ SEPCOIII นับเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเน็กส์ซิฟ เบนเตร จะติดตั้งเครื่องกังหันลมประสิทธิภาพสูงรุ่น Goldwind-155 จำนวน 19 ต้น กำลังผลิตต้นละ 4.5 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะของกระแสลมและที่ตั้งโครงการมากที่สุด  

เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ได้จัดทำแผนที่ลมคุณภาพสูงสำหรับโครงการ โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดลมด้วยเสาวัดลมเป็นเวลา 3 ปี และจากนั้นนำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดลมที่ติดตั้งระบบ LIDAR (Light Detection and Ranging) บริเวณนอกชายฝั่ง

นายกิจจา กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีที่ ราช กรุ๊ป และเน็กส์ซิฟ บรรลุข้อตกลงการร่วมทุนอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนาโครงการภายใต้สัญญาการร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ด้วยประสบการณ์การทำงานในโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง ทำให้ผมมั่นใจว่า ทีมงานที่มีความมุ่งมั่นจะสามารถผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเบนเตรประสบความสำเร็จได้แน่นอน”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×