Tuesday, December 7Modern Manufacturing
×

โออาร์ – ซีเอชพีพี ร่วมพัฒนาโซลาร์รูฟท็อป

โออาร์ จับมือ ซีเอชพีพี พัฒนาระบบโซลาร์รูฟท็อป เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และคุณคมสัน ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด  (ซีเอชพีพี) ร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. เพื่อศึกษาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ โออาร์

นายสุนทร เปิดเผยว่า  โออาร์ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางบีซีจี (BCG :  Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) โดยมุ่งมั่นผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy)   อีกทั้ง  โออาร์  ยังยึดหลักในการเป็นเอ็นเนอร์ยี่  โซลูชั่น โปรวายเดอร์ (Energy Solution Provider) คู่คิด เคียงข้างธุรกิจครบวงจรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ซีเอชพีพี และ โออาร์ จะร่วมกันศึกษาและออกแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของโซลาร์รูฟท็อป ที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ โออาร์ ทั่วประเทศ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าอันเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้ลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2563 จะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ราย ซึ่งหากความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ ทั้ง 2 บริษัทจะร่วมกันขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×