fbpx
Monday, January 25Modern Manufacturing

โออาร์ เปิด คาเฟ่ อเมซอน บาริสต้า ผู้สูงวัย

โออาร์ เปิดร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ สาขาที่ 7 ขยายโอกาสการทำงานและสร้างความเท่าเทียม ให้กลุ่มผู้สูงวัย

นายจุติ ไกรฤกษ์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    และนายสุชาติ  ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก  บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด  (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) สาขาที่ 7 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็น คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ สาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัยในการเป็นบาริสต้าของร้าน เพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

นายสุชาติ เปิดเผยว่า  สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ การมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อันจะส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง โออาร์ เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว  จึงนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ  คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนกว่า 3,150  สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้กับโครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ 

โดยที่ผ่านมา โออาร์ ร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของ คาเฟ่ อเมซอนสำหรับคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ สาขานี้ นับเป็นสาขาแรกที่ โออาร์ ดำเนินการเองและได้ขยายโอกาสในการทำงานในการเป็น บาริสต้าให้กับกลุ่มผู้สูงวัย โดยออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงวัย เช่น การออกแบบความสูง ของชั้นวางวัตถุดิบให้เหมาะสม และปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกและรักษารสชาติให้คงมาตรฐาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

ปัจจุบันมีร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 7 สาขา ในกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา สาขาสนามลู่ปั่นจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต   สุวรรณภูมิ สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ สาขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดย โออาร์ มีแผนงานการขยายร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสของไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.