Tuesday, May 11Modern Manufacturing

3D Printing ผู้เล่นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก คือ เทคโนโลยี 3D Printing (การพิมพ์ 3 มิติ) ซึ่งเป็นการผลิตแบบ Additive Manufacturing หรือการเติมเนื้อวัสดุนั่นเอง

หนึ่งในข้อวิตกกังวลจากการความสามารถในการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้อย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติวัสดุโลหะที่สามารถผลิตอาวุธได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนปืน ทำให้มีกฏหมายสำหรับการควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติโลหะขึ้น

3D Printing กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

จุดเด่นของเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คือ ความรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ความรวดเร็วแบบการผลิตจำนวนมากในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป แต่เป็นความสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ท่ามกลางสนามรบ ทั้งยังสามารถทำการปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถปกป้องแนวคิดและการออกแบบเฉพาะไว้กับตัวผู้ผลิตได้เป็นอย่างดีโดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนสำหรับการเล็งเป้า เครื่องยนต์เจ็ทและระบบระบายความร้อน ซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ การลดเวลาที่สินค้าจะออกสู่ตลาด

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ทำให้นักพัฒนาอาวุธและผู้ผลิตอาวุธนั้นไร้ขอบเขตในการพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ ทั้งยังสร้างความคล่องตัวในการผลิตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะในภาคของการออกแบบ การพัฒนา หรือการผลิตนอกสถานที่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทย

นิยามของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตาม พรบ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ คือ การวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกอบรวม การปรับปรุง การซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศโดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

BOI ได้ออกนโยบายสำหรับสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรมที่ 11 ในกลุ่ม S-Curve โดยกำหนดกรอบสำคัญในการผลิตยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศไว้ 3 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านอธิปไตยและดินแดน เช่น รถถัง ยานพาหนะ โดรน
 2. ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเพสติด อาชญากรไซเบอร์ เช่น ระบบตรวจกลิ่นด้วยอาร์เรย์เซนเซอร์
 3. ด้านความมั่นคงของมนุษย์ เช่น Big Data การตรวจจับใบหน้าเป็นต้น

ซึ่งการป้องกันทั้ง 3 ด้านเหล่านี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม ได้แก่

 1. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะ และระบบอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศ
 2. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม
 3. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธและเครื่องช่วยฝึกเพื่อการป้องกันประเทศและชิ้นส่วน ด้านการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ
 4. กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ

ที่มา:

Eetimes.com

Ic.or.th

 • 25
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire