Monday, February 6Modern Manufacturing
×

Amazon เตรียมปลดพนักงาน 18,000 คน ผลกระทบเศรษฐกิจไม่แน่นอน

Amazon เตรียมปลดพนักงาน 18,000 คน ผลกระทบเศรษฐกิจไม่แน่นอน

ถือเป็นข่าวต้อนรับเดือนแรกของปีใหม่ที่ไม่ค่อยดีนัก เมื่อ Andy Jessy, CEO แห่งบริษัท E-Commerce ชื่อดังของโลกอย่าง Amazon ได้มีการประกาศเตรียมพร้อมปลดพนักงานกว่า 18,000 คน

Amazon เตรียมปลดพนักงาน 18,000 คน ผลกระทบเศรษฐกิจไม่แน่นอน
Amazon เตรียมปลดพนักงาน 18,000 คน ผลกระทบเศรษฐกิจไม่แน่นอน

พนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้ง 18,000 คนจะได้รับการแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 18 มกราคมที่จะถึง และภายในช่วงต้นปี 2023 นี้ Amazon ก็ยังคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการปลดพนักงานเพิ่มเติมขึ้นได้อีก

ผลกระทบความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

การปลดพนักงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการจ้างพนักงานเพิ่มที่มากเกินไปของ Amazon ในช่วงโควิดที่ผ่านมา โดยการปลดพนักงานในครั้งนี้จะส่งผลกระทบกับหลายทีมของ Amazon โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Amazon Stores และ Amazon People Experience and Technology (PXT) organisation

โดยทาง Amazon ได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะช่วยเสริมโครงสร้างต้นทุนให้แข็งแกร่งขึ้นได้และจะช่วยสร้างโอกาสในระยะยาวให้แก่บริษัทได้ และสำหรับพนักงานที่ถูกปลดนั้นทาง Amazon เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและจะมีการสนับสนุนค่าชดเชยและช่วยเหลือในการจัดหางานใหม่ให้

Amazon เตรียมปลดพนักงาน 18,000 คน ผลกระทบเศรษฐกิจไม่แน่นอน
ที่มาภาพ : Christian Wiediger on Unsplash

ปัจจุบัน Amazon มีจำนวนพนักงานอยู่ที่ประมาณ 300,000 คน ทำให้การปลดพนักงาน 18,000 คนในครั้งนี้คิดเป็นจำนวน 6% ของพนักงานทั้งหมด โดยสาเหตุหนึ่งของความจำเป็นในการปลดพนักงานในครั้งนี้ก็มาจากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนมาจับจ่ายซื้อของกันในร้านค้าทั่วไปเช่นเดิมแทนการสั่งพัสดุออนไลน์อย่างในช่วงที่ผ่านมา

แม้จะต้องมีการปลดพนักงานออก แต่ในช่วงปี 2022 ที่ผ่านมานั้น Amazon ก็ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมาเสริมการทำงานในคลังสินค้าของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการของแรงงานในการจัดการคลังสินค้าของ Amazon ก็อาจจะลดลงไปด้วยเช่นกัน ในอนาคต Amazon จะเลือกปรับทิศทางขององค์กรไปในรูปแบบใดก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.aboutamazon.com/news/company-news/update-from-ceo-andy-jassy-on-role-eliminations

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×