Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot

การหยิบจับคัดแยกสิ่งของ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นทำกันอยู่ทุกวันและเป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่กับหุ่นยนต์แล้วการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ กลับมีอุปสรรคและความซับซ้อนที่มากกว่ามนุษย์หลายเท่านัก

แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ก้าวล้ำขึ้นทุกวัน หลาย ๆ บริษัทต่างก็เริ่มเร่งพัฒนาความสามารถในการหยิบจับให้หุ่นยนต์ของตัวเองกันอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในบริษัทด้าน E-commerce ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Amazon ก็เป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนในด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นทุกปี

Pinch-grasping robot หุ่นยนต์หยิบจับสินค้าใน Amazon

ปัจจุบัน Amazon ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับสินค้า Pinch-grasping robot และทำการสอนหุ่นยนต์เหล่านี้ให้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติมากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถของหุ่นยนต์ในการค้นหาและหยิบจับเคลื่อนย้ายสินค้าที่ต้องการ

การพัฒนานี้เป็นความพยายามในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถจัดการสินค้านับล้านชิ้นที่ต่างก็มีหลากหลายขนาด, รูปร่าง และน้ำหนัก ซึ่งมีเข้ามาในศูนย์ปฏิบัติงานของ Amazon อยู่ทุกวัน ด้วยการใช้ระบบ Machine Learning ในการสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติในพื้นที่ที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก และแนะนำรูปแบบการเคลื่อนที่หยิบจับสินค้าให้กับหุ่นยนต์

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot
หุ่นยนต์ Pinch-grasping robot ทำการหยิบจัดคัดแยกสินค้า ที่มาภาพ : Amazon

นอกจากการใช้แขนกลหนีบจับสินค้าแล้ว อีกหนึ่งในวิธีที่นิยมก็ยังมีการใช้ถ้วยสุญญากาศดูดติดกับพื้นผิวของสินค้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปมา แต่ Amazon นั้นมองว่าการใช้ถ้วยสุญญากาศมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการหนีบจับสินค้า เพราะหากแขนกลมีการเคลื่อนที่ไปมาสินค้าที่ติดไว้อาจหลุดออกและลอยกระเด็นไปไกลได้ ซึ่งหากเพิ่มแรงดูดของถ้วยขึ้นก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อสินค้าแทนได้

การใช้หุ่นยนต์แบบ Pinch-grasping ที่เลียนแบบการจับที่มั่นคงของมือมนุษย์จึงทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยกว่า และสร้างการควบคุมที่ดีกว่าได้นั่นเอง ซึ่งจากการทดสอบเบื้องต้น Amazon ยังพบว่าหุ่นยนต์แบบ Pinch-grasping สามารถลดความเสียหายต่อวัตถุต่าง ๆ เช่น หนังสือหรือกล่องลงได้ถึง 10 เท่า !

พัฒนาการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยกล้อง 3D Vision

แน่นอนว่าการทำงานของแขนกลเหล่านี้ย่อมต้องใช้ข้อมูลจากกล้อง 3D Vision หลาย ๆ ตัว ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ Amazon ได้ลงทุนไปมากที่สุด ก็ได้แก่การทำให้หุ่นยนต์สามารถทำความเข้าใจถึงลักษณะรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลภาพของกล้องหลายตัวจากหลากหลายมุม และกล้องเหล่านี้ยังช่วยในการติดตามแผนการทำงานของหุ่นยนต์ได้อีกด้วย

Amazon ยังคงเดินหน้าลงทุนในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานในคลังสินค้าของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบรับต่อปริมาณสินค้ามหาศาลที่เข้ามาในแต่ละวัน การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเหล่านี้เข้าเสริมจะทำให้ Amazon สามารถก้าวเดินและเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×