Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot

การหยิบจับคัดแยกสิ่งของ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นทำกันอยู่ทุกวันและเป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่กับหุ่นยนต์แล้วการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ กลับมีอุปสรรคและความซับซ้อนที่มากกว่ามนุษย์หลายเท่านัก

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot

แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ก้าวล้ำขึ้นทุกวัน หลาย ๆ บริษัทต่างก็เริ่มเร่งพัฒนาความสามารถในการหยิบจับให้หุ่นยนต์ของตัวเองกันอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในบริษัทด้าน E-commerce ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Amazon ก็เป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนในด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นทุกปี

Pinch-grasping robot หุ่นยนต์หยิบจับสินค้าใน Amazon

ปัจจุบัน Amazon ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับสินค้า Pinch-grasping robot และทำการสอนหุ่นยนต์เหล่านี้ให้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติมากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถของหุ่นยนต์ในการค้นหาและหยิบจับเคลื่อนย้ายสินค้าที่ต้องการ

การพัฒนานี้เป็นความพยายามในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถจัดการสินค้านับล้านชิ้นที่ต่างก็มีหลากหลายขนาด, รูปร่าง และน้ำหนัก ซึ่งมีเข้ามาในศูนย์ปฏิบัติงานของ Amazon อยู่ทุกวัน ด้วยการใช้ระบบ Machine Learning ในการสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติในพื้นที่ที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก และแนะนำรูปแบบการเคลื่อนที่หยิบจับสินค้าให้กับหุ่นยนต์

Amazon ลงทุนยกระดับการจัดการสินค้าด้วย Pinch-grasping robot
หุ่นยนต์ Pinch-grasping robot ทำการหยิบจัดคัดแยกสินค้า ที่มาภาพ : Amazon

นอกจากการใช้แขนกลหนีบจับสินค้าแล้ว อีกหนึ่งในวิธีที่นิยมก็ยังมีการใช้ถ้วยสุญญากาศดูดติดกับพื้นผิวของสินค้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปมา แต่ Amazon นั้นมองว่าการใช้ถ้วยสุญญากาศมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการหนีบจับสินค้า เพราะหากแขนกลมีการเคลื่อนที่ไปมาสินค้าที่ติดไว้อาจหลุดออกและลอยกระเด็นไปไกลได้ ซึ่งหากเพิ่มแรงดูดของถ้วยขึ้นก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อสินค้าแทนได้

การใช้หุ่นยนต์แบบ Pinch-grasping ที่เลียนแบบการจับที่มั่นคงของมือมนุษย์จึงทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยกว่า และสร้างการควบคุมที่ดีกว่าได้นั่นเอง ซึ่งจากการทดสอบเบื้องต้น Amazon ยังพบว่าหุ่นยนต์แบบ Pinch-grasping สามารถลดความเสียหายต่อวัตถุต่าง ๆ เช่น หนังสือหรือกล่องลงได้ถึง 10 เท่า !

พัฒนาการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยกล้อง 3D Vision

แน่นอนว่าการทำงานของแขนกลเหล่านี้ย่อมต้องใช้ข้อมูลจากกล้อง 3D Vision หลาย ๆ ตัว ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ Amazon ได้ลงทุนไปมากที่สุด ก็ได้แก่การทำให้หุ่นยนต์สามารถทำความเข้าใจถึงลักษณะรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลภาพของกล้องหลายตัวจากหลากหลายมุม และกล้องเหล่านี้ยังช่วยในการติดตามแผนการทำงานของหุ่นยนต์ได้อีกด้วย

Amazon ยังคงเดินหน้าลงทุนในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานในคลังสินค้าของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบรับต่อปริมาณสินค้ามหาศาลที่เข้ามาในแต่ละวัน การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเหล่านี้เข้าเสริมจะทำให้ Amazon สามารถก้าวเดินและเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×