Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

อเมริกาเตรียมทุ่ม 6 พันล้าน ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม

อเมริกาเตรียมทุ่ม 6 พันล้าน ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม

คณะบริหาร Biden-Harris Administration ได้ประกาศสนับสนุนเงินทุน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเร่งผลักดันโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานสูงภายใต้ชื่อโครงการ Industrial Demonstration Program

โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อะลูมิเนียม ซีเมนต์และคอนกรีต และนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเหลืออุตสาหกรรมเหล่านี้

อเมริกาเตรียมทุ่ม 6 พันล้าน ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม

ลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ในสหรัฐอเมริกานั้น กว่า 1 ใน 3 ของอัตราการปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศมีที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่ถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างยากลำบาก เพราะความหลากหลายของการใช้พลังงาน การผลิตและรูปแบบของการดำเนินงาน

Industrial Demonstration Program จึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้ในการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทำให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนมาสู้ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำได้มากขึ้นกว่าเดิม

อเมริกาเตรียมทุ่ม 6 พันล้าน ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม
ที่มาภาพ : Anne Nygård on Unsplash

ทาง U.S. Department of Energy (DOE) ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพื่อการดึงประสิทธิภาพของกองทุนนี้ให้ออกมาได้สูงที่สุดนั้น โครงการนี้จะให้ความสำคัญกับทั้ง 4 หัวข้อนี้

  • ผลักดันภาคอุตสาหกรรมในการก้าวสู่ Deep Decarbonization หรือการลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์
  • กระตุ้นให้เกิดการลงทุนที่ตามมาเพื่อให้เทคโนโลยีที่ใช้ถูกนำไปใช้ต่ออย่างแพร่หลาย
  • สร้างตลาดใหม่ ๆ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นแบบคาร์บอนต่ำ
  • สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นรอบข้าง

หากสำเร็จโครงการนี้ก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการสนับสนุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สร้างผลประโยชน์ที่จับต้องได้ต่อชุมชนในประเทศและยังทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมของอเมริกา หากประเทศไทยเราเองมีโครงการที่ร่วมมือกันลดการปล่อยคาร์บอนเกิดขึ้นบ้างเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงนี้ก็คงจะดีไม่น้อยครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×