Monday, August 15Modern Manufacturing
×

DENSO ในอเมริกาใช้ AI ช่วยใน Digital Transformation

DENSO ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอเมริกาเหนือร่วมมือกับ Dristhi Technologies เพิ่มศักยภาพสำหรับการผลิตในโรงงานด้วยการใช้ AI

การใช้ AI ในการสนับสนุน Digital Transformation ของ DENSO ในครั้งนี้นั้นทำให้สามารถติดตามข้อมูลและการวิเคราะห์ต่าง ๆ แบบ Real-time สำหรับกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือของแรงงงานในทุกกิจกรรมได้ ชุดข้อมูลเหล่านี้ทำให้การบริหารจัดการการผลิตสามารถระบุและจัดการกับคอขวดได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในแต่ละกระบวนการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและลำดับความสำคัญของหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย

แม้ว่าระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมสำหรับระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังถูกคาดการณ์ไว้ว่ามีการใช้งานจริงไม่ถึง 25% ในกิจกรรมการผลิตในปี 2025 ทำให้มนุษย์ยังเป็นสัดส่วนที่สำคัญในการทำงานกิจกรรมการผลิต การใช้ AI และเทคโนโลยีที่ช่วยในการจดจำการทำงานทำให้สามารถทำการวิเคราะห์คุณภาพของการทำงานของแรงงานในเชิงปริมาณได้แบบลงลึก

ทำให้สามารถเพิ่มผลลัพธ์ของการผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และรักษาคุณภาพความสม่ำเสมอในการทำงานร่วมไปถึงสนับสนุนแรงงานในภาระหน้าที่รายวัน

จากการวิจัยร่วมกันของ Dristhi และ A.T. Kearny พบว่ามนุษย์นั้นทำหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานเป็นสัดส่วน 72% ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้ผลิตชั้นนำกว่า 100 ราย ทำให้เห็นว่าแม้ในปัจจุบันจะมีการให้ความสำคัญที่มากขึ้นกับหุ่นยนต์และ IIoT แต่ผู้คนยังคงเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการผลิตอยู่เหมือนเดิม

แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านต้องมีอุปสรรคและการต่อต้านจากแรงงาน ในขั้นตอนแรกที่ DENSO ทำ คือ การอธิบายเทคโนโลยีและหน้าที่ของมันเพื่อให้แรงงานเข้าใจอย่างัชดแจ้ง ทำให้เห็นถถึงผลประโยชน์ที่เกิดกับพวกเขาไม่ใช่แค่สำหรับการบริหารจัดการ เทคโนโลยีต้องทำให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น ทำงานได้อย่างฉลาดมากขึ้นมากกว่าที่จะมาทดแทน

ลำดับต่อมาเทคโนโลยีที่ใช้ในการจดจำการทำงานต้องมีความแม่นยำสูง (มากกว่า 99%) เพื่อให้การวิเคราะห์นั้นมีผลลัพธ์ที่ตรงและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากความแม่นยำต่ำแรงงานจะไม่ให้ค่ามันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเร็วในการตรวจจัดนั้นต้องเข้ากันกับความเร็วในการผลิตข้อมูลจะได้ไม่เกิดความล่าช้า หากข้อมูลล่าช้าจะให้ผลกระทบในทางตรงกันข้ามมากกว่าผลดี

ลำดับสุดท้ายเทคโนโลยีพวกนี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องสมเหตุสมผลกับกำไรในแต่ละปี หรือกล่าวได้ง่าย ๆ ว่า การที่มีมนุษย์กับเทคโนโลยีร่วมกันผลักดันผลประกอบการควรมากกว่าระบบการผลิตอัตโนมัตินั่นเอง

ที่มา:
Machinedesign.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×