fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

BCPG กับชุมชนค้าขายพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บีซีพีจี จำกัดมหาชน ภายใต้กลุ่มบางจากตั้งเป้าสร้างกลุ่มคนสำหรับการค้าขายพลังงานผ่านการใช้งานแผงพลังแสงอาทิตย์ อาทิ บ้านเรือน คอนโด รวมทั้งอาคารสำนักงานและโรงงาน

ปรากฏการณ์ชุมชนคนค้าพลังงานนี้สามารถเกิดขึ้นจากการสร้างพลังงานขึ้นมาและมีพลังงานในส่วนที่ไม่ต้องการใช้งาน ซึ่งสามารถนำมาขายต่อผ่านระบบได้โดยไม่ต้องมีคนกลางด้วยเทคโนโลยีสุดฮิตอย่าง Blockchain ซึ่งตอนนี้ระบบพร้อมแล้ว BCPG เรียกระบบนี้ว่า Internet of Energy และจะเริ่มใช้งานจริงภายใน 6 เดือนที่กรุงเทพเป็นแห่งแรกของ SEA

รูปแบบธุรกิจที่ BCPG คิดไว้ในรูปแบบการค้าส่งเป็นการใช้โอกาสของการควบรวมกิจการโดยตั้งเป้าในพื้นที่ SEA และในรูปแบบของการค้าปลีกจะทดลองในประเทศไทยก่อนเพราะความคุ้นชินกับกลุ่มเป้าหมายทำให้สามารถคาดการณ์ได้

การสร้างชุมชนสำหรับการค้าขายแลกเปลี่ยนพลังงานโดยตรงมีแนวคิดที่คล้ายกับนโยบายทางภาครัฐ FiT (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารของ EPPO) มีความแตกต่างที่เป็นการประยุกต์เทคโนโลยี Blockchain และเป็นการขายตรงเข้ามา ทำให้กลายเป็นการลงทุนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากด้วยผลตอบแทนที่มากกว่า

ทิศทางการดำเนินการนี้สามารถกระตุ้นการลงทุนด้านแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี สร้างผลกระทบตั้งแต่ระดับที่อยู่อาศัยจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตพลังงานใช้ได้เองและส่งขายหากมีเกินความจำเป็น ลดระยะเวลาการคืนทุนให้น้อยลงเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น คาดการณ์ว่าความต้องการแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นสูงภายหลังโครงการเปิดตัวไม่นาน

บริษัท BCPG เปิดดำเนินการด้านพลังงานหมุนเวียนมาตั้งแต่ปี 2016 โดยสามารถผลิตพลังงานแสดงอาทิตย์ได้ 200 MW ในประเทศไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีพลงงานลมในประเทศฟิลิปปินส์และพลังงานความร้อนใต้ภิภพอีก 180 MW ในประเทศอินโดนีเซีย และด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีทำให้สามารถผลิตพลังงานได้กว่า 1,000 MW

ที่มา:

World Finance

http://s4.aspen4browser.com/scbs/chart/getsharenews.aspx?id=0000000020000000006451550A4D2F28113C504372505143466E5451084C4178

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.