fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

FIBO ผนึก เจมาร์ท – จันวาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU กับ UBTECH ผลักดันนโยบายยุค 4.0

FIBO เจมาร์ท และจันวาณิชย์ ประกาศความร่วมมือ MOU กับบริษัท UBTECH ผู้เชียวชาญด้านการผลิตหุ่นยนต์ (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลักดันนโยบายภาครัฐ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ปูทางสู่ Thailand 4.0 โดย FIBO จะศึกษาความเป็นไปได้ และหารือกับ UBTECH ร่วมกับ เจมาร์ทและจันวาณิชย์ ที่จะนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในภาคเอกชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

FIBO ผนึก เจมาร์ท - จันวาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU กับ UBTECH ผลักดันนโยบายยุค 4.0

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้ง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Institute of Field Robotics: FIBO) หรือฟีโบ้ เปิดเผยว่า “การลงนามความร่วมมือกับ UBTECH ในครั้งนี้  ฟีโบ้จะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคนิคการผลิตหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  ทดสอบความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และสามารถนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และนำเอาหุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง” ฟีโบ้มองว่าการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Robotics และ AI อย่างแท้จริงในอนาคตไม่ใช่เรื่องไกลตัว

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า การนำเอาเทคโนโยลีทางด้านRobotics และ AI เข้ามาพัฒนา โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและกำลังเข้าสู่โลกของ  Robotics และ AI  ตามแนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เริ่มเปลี่ยนทิศทาง ภายใต้การขับเคลื่อนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things : IoT สอดรับความต้องการผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง เอกสารทางการเงินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทางจันวาณิชย์ได้ให้ความสำคัญและศึกษาเรื่องเทคโนโลยีนี้มาสักระยะแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาRobotics และ AI ให้ทำงานแทนระบบต่างๆ และก้าวต่อไป คือการสร้างหุ่นยนต์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.