fbpx
Tuesday, March 2Modern Manufacturing

Tag: MOU

สอน. จับมือ ซีแพค ซื้อใบอ้อย ลดปัญหา PM 2.5

สอน. จับมือ ซีแพค ซื้อใบอ้อย ลดปัญหา PM 2.5

News & Economics
สอน. จับมือ ซีแพค รับซื้อใบและยอดอ้อย ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และ PM 2.5 พร้อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เป้าหมายกว่า 17,000 ราย (more…)
SPCG เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานใน EEC

SPCG เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานใน EEC

Energy & Green
SPCG จับมือ PEA ENCOM เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ใช้งานจริงร่วมกับในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต EEC เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (more…)
Automation Park และบริษัท ทีเคเค คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามจับมือพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

Automation Park และบริษัท ทีเคเค คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามจับมือพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

News
EEC Automation Park และบริษัท ทีเคเค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับอุตสาหกรรมโลก (more…)
ก.อุตฯ ดึง 50 โรงงาน ร่วมแก้ปัญหาน้ำเสีย

ก.อุตฯ ดึง 50 โรงงาน ร่วมแก้ปัญหาน้ำเสีย

News & Economics
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ 50 โรงงานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และฝึกอบรมจิตอาสา รักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร หวังสร้างความร่วมมือระหว่างโรงงาน ชุมชน และภาครัฐในการแก้ปัญหามลพิษร่วมกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (more…)
กนอ. จับมือ 4 พันธมิตร ลดปล่อยสาร FCs

กนอ. จับมือ 4 พันธมิตร ลดปล่อยสาร FCs

News & Economics
กนอ.จับมือ 4 พันธมิตร เดินหน้า โครงการส่งเสริมการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอน (FCs)  คาดว่าปี 2563 จะสามารถลดการปลดปล่อยสาร FCs ได้ 219 ตันต่อปี  (more…)
สุริยะ เซ็น MOU พัฒนา Robot – เพิ่มค่าขยะ

สุริยะ เซ็น MOU พัฒนา Robot – เพิ่มค่าขยะ

News & Economics
รมว.อุตสาหกรรม บินตรง ญี่ปุ่น เซ็น MOU 2 ฉบับ ผลักดันอุตสาหกรรม Automation-Robotics และเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล พร้อมหารือ นโยบาย BCG เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ (more…)
ธพ.เซ็น MOU ภาคีเครือข่าย ดำเนินงานตาม กม.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ธพ.เซ็น MOU ภาคีเครือข่าย ดำเนินงานตาม กม.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

Energy & Green
ธพ.ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรออกแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของแต่ละภาคส่วนได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล (more…)