fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

Harley Davidson ย้ายฐานการผลิตบางส่วนสู่ประเทศไทย

ผลกระทบจากการประกาศขึ้นภาษีทำให้ Harley Davidson ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เลื่องชื่อย้ายบางส่วนของการผลิตสู่ประเทศไทย

Harley Davidson จะหยุดสายการผลิตสำหรับยุโรปซึ่งมีฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการประกาศนโยบายภาษีใหม่สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเม็ดเงินจำนวนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการโต้ตอบต่อกรณีภาษีนำเข้าโลหะของประธานาธิบดี Donald Trump แห่งสหรัฐอเมริกา

โดย Harley Davidson ประเมิณภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 6% กลายเป็น 31% นับเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้น แน่นอนว่า Trump ยังไม่เข็ด โดยแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์นี้ผ่าน Twitter ด้วยข้อความดังนี้

“น่าแปลกใจเหลือเกินว่าจากบริษัททั้งหลาย Harley Davidson เป็นบริษัทแรกที่ยกธงขาวก่อนใคร”

“ผมต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อพวกเขาและในท้ายที่สุดพวกเขาไม่ยอมจ่ายภาษีเพื่อขายของในสหภาพยุโรป แน่นอนว่ามันทำร้ายการค้าของเราอย่างแสนสาหัส”

ไม่ใช่แค่ Harley Davidson ที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหากำแพงภาษีนี้เท่านั้น Levi, Bourbon, น้ำส้ม, ข้าว และกิจการผลิตเรือยอร์ชต่างตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันสำหรับประเด็นของสหภาพยุโรป และเรื่องนี้ไม่จบแค่สหภายุโรป ประเทศแคนาดาเตรียมประกาศใช้การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาคิดเป็นมูลค่ากว่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน


ที่มา:

  • Ktvu.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.