fbpx
Wednesday, February 24Modern Manufacturing

MEA พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าช่วงวิกฤติ COVID-19

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานดูแลด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ประกอบกับรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ นั้น MEA จึงได้เตรียมแผนรองรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ใช้ไฟในบ้านอยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น MEA จึงดำเนินการบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เพียงพอ ปลอดภัย สามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องในพื้นที่ให้บริการ

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้านั้น MEA ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง MEA มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นไฟฟ้าใต้ดิน และดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการโครงการเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูงบนพื้นดิน เช่น อุบัติเหตุ ตลอดจนลดผลกระทบจากพายุฝนตามช่วงฤดูกาล ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในสถานที่สำคัญ อีกด้วย

ในด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของ MEA ได้ใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA และระบบ DMS นำมาใช้เพื่อสั่งการจ่ายไฟ อัตโนมัติ จะช่วยในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานของระบบควบคุมแรงดัน เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังมีระบบการทำงานภาคสนาม FFM (Field Force Management) ทำให้สามารถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life Application ที่สามารถถ่ายภาพ แจ้งพิกัดแผนที่ได้ทันที พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยมีความพร้อมอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line@ : @meathailand, Twitter : @mea_news, หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกเขต และ MEA Call Center 1130 อีกทั้งแจ้งผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.