fbpx
Monday, November 23Modern Manufacturing

ออสเตรเลียออกตัวสนับสนุนแผงพลังงานแสงอาทิตย์เต็มสูบ

Elon Musk ประสบความสำเร็จในการเดิมพันสร้างที่เก็บแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียภายในเวลา 100 วัน สามารถป้อนกระแสไฟฟ้าให้ได้กว่า 30,000 ครัวเรือน ทำให้ภาครัฐต่อยอดความสำเร็จด้วยการประกาศนโยบายติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ภายหลังความสำเร็จภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสนับสนุนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ 50,000 ครัวเรือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กลายเป็นโครงข่ายการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ สำหรับช่วงทดลองนั้น 1,100 ครัวเรือนนำร่องจะถูกติดตั้งด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิต 5 kW ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับแบตเตอรี่จาก Tesla ได้ และวางแผนจะขยายการติดตั้งเป็น 24,000 ครัวเรือน ให้สำเร็จก่อนที่จำขยายไปยังส่วนอื่นๆ ของออสเตรเลียใต้ในอีก 4 ปี ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ภาครัฐจะนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการออกขายยังภาคส่วนอื่นๆ เพื่อนำรายได้กลับมาสนับสนุนการลงทุนในโครงการที่เกิดขึ้น โดยนับเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และการกู้ยืมอีกกว่า 30 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

โดยระบบโครงข่าย Virtual Power Plant หรือโรงงานไฟฟ้าเสมือนนี้สามารถผลิตพลังานแสงอาทิตย์ได้กว่า 250 MW และเก็บสะสมได้ 650 MWh เปรียบได้กับกำลังการผลิตไฟฟ้าจากกังหันก๊าซหรือโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อนำมาใช้งานควบคู่กับแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ Elon สร้างขึ้นมาทำให้ปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงานและปัญหามลพิษจากการผลิตกระแสไฟฟ้าถูกจัดการไปพร้อมกัน

โครงการนี้เริ่มต้นจากปัญหาการเกิดพายุแบบกระทันหันซึ่งทำให้ไฟกับทั่วทั้งประเทศในปี 2016 ภาครัฐจึงได้เสาะหาพลังงานทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมได้อีก ปรากฏการณ์นี้ทำให้โรงงานไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะ อาทิ โรงงานถ่านหิน ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากพลังงานสะอาดที่มีภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถให้การผลักดัน

สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแผงพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นโอกาสดีในการพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีแนวโน้มในการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) เกิดขึ้นตามความต้องการของตลาด การแข่งขันในตลาดพลังงานจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่สามารถตอบสนองต่อพลังงานสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานแสงอาทิตย์

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.