fbpx
Friday, January 17Modern Manufacturing

Siemens อยากขายธุรกิจกังหันก๊าซ

ที่มาภาพ: Siemens

Siemens AG เกริ่นอยากขายธุรกิจแนวหน้าของตัวเองอย่างกังหันก๊าซ เป็นผลจากแผนการยกเลิกการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนกว่า 6,900 ตำแหน่ง ในส่วนของพลังงานและก๊าซ รวมถึงปิดโรงงานบางส่วนอีกด้วย

บริษัทฯ ตั้งใจจะขายทอดธุรกิจที่มีศักยภาพของตนเองเนื่องจากประสบปัญหาจากเทรนด์ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานกังหันก๊าซขนาดใหญ่อีกต่อไปและหันไปให้ความสนใจกับพลังงานทางเลือกมากขึ้น นอกจากการขายแล้วยังมองถึงการควบรวมธุรกิจกับคู่แข่ง ในขณะเดียวกัน General Electric Co. อีกหนึ่งผู้นำตลาดเคียงคู่ Siemens ก็ประสบปัญหาเดียวกันและประกาศเลย์ออฟพนักงานกว่า 12,000 ตำแหน่งแล้ว

ทั้งนี้สัดส่วนของภาคพลังงานและก๊าซของ Siemens สร้างรายได้กว่า 2 หมื่นล้านยูโร หรือคิดเป็น 15% ของรายได้ทั้งหมด


ที่มา:

  • Industryweek.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.