Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

SPRC เผย ไตรมาส 2 ปีนี้ กำไร 773 ล้านบาท

SPRC เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 กำไรสุทธิ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 773 ล้านบาท แม้ค่าการกลั่น ในไตรมาสที่ 2/2564 จะลดลงจากไตรมาสที่ 1/2564 

SPRC เผย ไตรมาส 2 ปีนี้ กำไร 773 ล้านบาท

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”) เผยผลดำเนินงานและผลประกอบการทางด้านการเงินไตรมาสที่ 2/2564  ว่า SPRC มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (773 ล้านบาท) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,006 ล้านบาท)

โดยค่าการกลั่นตลาด ในไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ 2.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งอยู่ที่ 3.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัจจัยหลักมาจากส่วนเพิ่มของราคาน้ำมันดิบ (crude premiums) ที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 ก็ตาม 

นอกจากนี้ SPRC ยังคงพยายามดำเนินโครงการปรับปรุงกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นเลิศด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติอยู่ในระดับต่ำที่ 1.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 2/2564

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดการดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กล่าวว่า “ในขณะที่เรายังคงต้องรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  SPRC ยังมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

โควิด-19: สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราในตอนนี้คือ ความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกครอบครัว SPRC แม้ว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จะมีผู้รับเหมาหนึ่งรายที่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก แต่ด้วยมาตรการการป้องกันอย่างสูงสุดของบริษัทฯ ทำให้สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมารายนั้นได้รักษาตัวและหายเป็นปกติ SPRC ยังคงเดินหน้าอย่างเคร่งครัดในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกครอบครัวของเราทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 

ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้: เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยมีเป้าหมายด้านความพร้อมใช้งานของหน่วยการผลิต (Operation Availability – OA)  รวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization of Equivalence Distillation Capacity -UEDC)  ให้มีความเป็นเลิศจากจำนวนโรงกลั่นน้ำมันมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย SPRC มีความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน หากความต้องการของผลิตภัณฑ์กลับมาเป็นปกติ

โครงการปรับปรุงผลกำไร:  เรามุ่งสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด โดยการปรับสัดส่วนการผลิตให้เหมาะสม การผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างเต็มกำลัง รวมถึงความพร้อมในการกลับมาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้

การปรับปรุงกระแสเงินสดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:  เรายังคงมุ่งแสวงหาโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โอกาสในอนาคต: บริษัทฯ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×