Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: พพ.

พพ. เตือนมีบริษัท-องค์กร อ้างชื่อกรม ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ

พพ. เตือนมีบริษัท-องค์กร อ้างชื่อกรม ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ

Energy & Green
พพ. เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรม ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด (more…)
กบง. สั่งทบทวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

กบง. สั่งทบทวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

Energy & Green
กบง. สั่งทบทวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ PDP2018 rev.1 และคงราคา LPG ครัวเรือน ต่ออีก 3 เดือน ถึง 31 ธ.ค. 64  (more…)
พพ. จับมือ 3 สมาคมสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงาน

พพ. จับมือ 3 สมาคมสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงาน

Energy & Green
พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน มุ่งสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ (more…)
พพ.ให้งบพัฒนา ฟาร์มสัตว์ สู่ สมาร์ทฟาร์ม

พพ.ให้งบพัฒนา ฟาร์มสัตว์ สู่ สมาร์ทฟาร์ม

Energy & Green
พพ. ขยายผล ส่งเสริมทำ สมาร์ทฟาร์มทั่วประเทศ ตั้งเป้าปี 2562 หนุนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 4 ประเภท ได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค และฟาร์มสัตว์น้ำ สมัครร่วมโครงการจนถึงภายในวันที่ 25 ตุลาคม นี้ (more…)
พพ.แจง 5 เงื่อนไขชิง Thailand Energy Awards

พพ.แจง 5 เงื่อนไขชิง Thailand Energy Awards

News & Economics
พพ.ชี้แจง 5 เงื่อนไข ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2020 เตรียมเดินสายใน 4 ภูมิภาคเชิญชวนภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (more…)
พพ.จับมือ การเคหะ ออกแบบอาคาร BEC

พพ.จับมือ การเคหะ ออกแบบอาคาร BEC

Energy & Green
พพ. ลงนามร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ออกแบบอาคารมาตรฐาน BEC นำร่อง 9 ประเภทอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผน EEP 2015 ในการลดใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 (more…)
พพ.สรุปความเห็นปรับแผน AEDP 2018

พพ.สรุปความเห็นปรับแผน AEDP 2018

Energy & Green
พพ. เปิดเวทีระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP2018 ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดึงทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เตรียมสรุปความเห็นปรับปรุงร่างแผน AEDP2018 เสนอกระทรวงพลังงานพิจารณา (more…)
พพ.ระดมความเห็น หนุนใช้พลังงานทดแทนป้อนลงทุน

พพ.ระดมความเห็น หนุนใช้พลังงานทดแทนป้อนลงทุน

Energy & Green
พพ.ระดมความคิดเห็น ประชาชนภาคตะวันออก หนุนการขับเคลื่อน ร่าง AEDP 2018 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนสอดรับกับแหล่งวัตถุดิบทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม (more…)
พพ. ถกแผน AEDP 2018 เสร็จสิ้น ส.ค.นี้

พพ. ถกแผน AEDP 2018 เสร็จสิ้น ส.ค.นี้

Energy & Green
พพ. เดินสายระดมความคิด ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2018 คาดรวบรวมข้อมูลความเห็นแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ (more…)
พพ.หนุนงบติดตั้ง โดมอบแห้ง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

พพ.หนุนงบติดตั้ง โดมอบแห้ง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

Energy & Green
พพ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพาราโบลาโดม ปี 62 สิ้นสุดวันที่ 6 ก.ย. นี้ หนุน ผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (more…)
×