Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

พพ. เชิญชวน ส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

พพ. เชิญชวน สถาปนิก วิศวกร เจ้าของบ้าน ธุรกิจรับสร้างบ้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย หวังผลักดันให้เกิดมาตรฐานทางการออกแบบบ้านอยู่อาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานที่ถูกต้องในระยะยาว

พพ. เชิญชวน ส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 13 ของการใช้พลังงานรวมของประเทศ และมีอัตราเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ พพ. จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยได้ดำเนินการส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และได้ริเริ่มโครงการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของบ้านอยู่อาศัยตัวอย่างในประเทศไทยกว่า 2,500 หลัง เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยขึ้น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อให้อยู่ในรูปแบบ Residential Energy Code (REC) สำหรับส่งเสริมการออกแบบบ้านอยู่อาศัยที่จะก่อสร้างใหม่ในอนาคต ให้เกิดผลในวงกว้างเช่นเดียวกับกฎหมายควบคุมด้านพลังงานในอาคารขนาดใหญ่ (มาตรฐาน Building Energy Code หรือ BEC) เกิดการประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งเพื่อยกระดับบ้าน ทั้งในส่วนบ้านจัดสรรของผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และในส่วนบ้านของประชาชนทั่วไป ผลักดันให้เกิดมาตรฐานทางการออกแบบบ้านอยู่อาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานที่ถูกต้องในระยะยาว

พพ. เชิญชวน ส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

Hyundai และ Kia ชดเชยลูกค้า 200 ล้านดอลลาร์จากคดีขโมยรถยนต์ | FactoryNews ep.58/3

ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า โดยโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยในปีนี้ จะแบ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกณฑ์การรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งแบบบ้านที่จะได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัย จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากโปรแกรมการตรวจสอบการใช้พลังงานในบ้าน อยู่อาศัย (Residential Energy Code Programming) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย พพ. ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะพิจารณาค่าเกณฑ์มาตรฐานฯ อาทิ ค่ามาตรฐานประสิทธิภาพของวัสดุ และค่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม และส่วนที่ 2 เกณฑ์การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์การรับรองจาก ส่วนที่ 1 แล้ว พพ. จะทำการพิจารณา คะแนนจากเกณฑ์ตัดสินการประกวดทั้งหมด 4 หมวด ประกอบด้วย 1) ด้านแนวคิด การออกแบบ 2) ด้านงานสถาปัตยกรรม 3)ด้านงานวิศวกรรม และ 4) ด้านอื่นๆ เช่น ประโยชน์ของข้อมูลที่เกิดต่อสาธารณะ การออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีพลังงาน เป็นต้น

ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติม พพ. ขอเชิญชวนสถาปนิก วิศวกร เจ้าของบ้าน ธุรกิจรับสร้างบ้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) ซึ่งสามารถส่งผลงานได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้ (โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีบ้านที่สร้างแล้วเสร็จจริง) 

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/2eZbfRYJUeabnyx79 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/AzJBwRBmftm9f5uA7  ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2566 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RECbyDEDE?mibextid=LQQJ4d

“ปัจจุบันการออกแบบบ้านมีการพัฒนาสู่การเป็นบ้านอัจฉริยะ หรือสมาร์ทโฮม (Smart Home) มากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพลังงาน หรือระบบควบคุมต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายกับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้น ซึ่ง พพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ประชาชนได้หันมาสนใจบ้านประหยัดพลังงาน ที่จะเป็นอีกสิ่งที่เจ้าของบ้านให้ความสนใจมากไม่แพ้กัน และจะเทรนด์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในบ้าน” ดร.ประเสริฐ กล่าวทิ้งท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×