Tuesday, June 15Modern Manufacturing
×

Tag: สถาบันการเงิน

สสว. จับมือสถาบันการเงิน หนุน SME เข้าถึงตลาดภาครัฐ

สสว. จับมือสถาบันการเงิน หนุน SME เข้าถึงตลาดภาครัฐ

News & Economics
สสว. ร่วมมือสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หวังจูงใจให้ SME ในกลุ่มลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เข้าถึงตลาดภาครัฐที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี (more…)
กนอ.นำร่อง ฝึกอาชีพ ชุมชนรอบนิคม 10 แห่ง

กนอ.นำร่อง ฝึกอาชีพ ชุมชนรอบนิคม 10 แห่ง

News
กนอ.ผนึก 16 ภาคีความร่วมมือรัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เริ่มปี 2562 นำร่องชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่ง ปั้นอาชีพ 1,000 ราย (more…)
×