fbpx
Friday, November 27Modern Manufacturing

Tag: สถาบันการเงิน

กนอ.นำร่อง ฝึกอาชีพ ชุมชนรอบนิคม 10 แห่ง

กนอ.นำร่อง ฝึกอาชีพ ชุมชนรอบนิคม 10 แห่ง

News
กนอ.ผนึก 16 ภาคีความร่วมมือรัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เริ่มปี 2562 นำร่องชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่ง ปั้นอาชีพ 1,000 ราย (more…)