Tuesday, January 31Modern Manufacturing
×

Tesla อยู่ระหว่างเจรจา เตรียมเพิ่มโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย

Tesla อยู่ระหว่างเจรจา เตรียมเพิ่มโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย

Tesla เตรียมเดินหน้าขยายฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองขึ้นอีกครั้งภายในโซนพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลแต่เป็นประเทศอินโดนีเซียนั่นเอง

Tesla อยู่ระหว่างเจรจา เตรียมเพิ่มโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย
Tesla อยู่ระหว่างเจรจา เตรียมเพิ่มโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย

ปัจจุบัน Tesla ได้ใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการเริ่มจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ภายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหากสำเร็จโรงงานแห่งนี้จะกลายเป็น Gigafactory แหล่งที่ 3 ถัดจาก Berlin และ Shanghai

Gigafactory แห่งใหม่ ผลิตรถยนต์ 1 ล้านคันต่อปี !

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ Bloomberg ได้ระบุว่า Gigafactory ที่มีการเจรจาอยู่นี้มีแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดมากถึง 1 ล้านคันต่อปี ซึ่งจะสูงยิ่งกว่า Gigafactory ใน Shanghai ที่มีอัตราการผลิตอยู่ที่ 750,000 คันต่อปี และน่าจะช่วยให้ Tesla สามารถเข้าถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าภายในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

การเพิ่มจำนวนโรงงานของ Tesla ในครั้งนี้เป็นไปตามที่ Elon Musk, CEO ของ Tesla ได้เคยวางแผนเอาไว้ ด้วยการเล็งที่จะสร้างโรงงาน Gigafactory เพิ่มขึ้นอีก 10-12 แห่งทั่วโลก ซึ่งข่าวการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ยังทำให้หุ้นของ Tesla พุ่งสูงขึ้น 2.3% อีกด้วย

Tesla อยู่ระหว่างเจรจา เตรียมเพิ่มโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย
ที่มาภาพ : Tesla

ในปัจจุบันการเจรจาตกลงกันระหว่าง Tesla และรัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์และอาจมีการยกเลิกแผนการนี้ขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งในตอนนี้ทาง Elon Musk และตัวแทนของ Tesla ก็ยังไม่มีการออกมาพูดคุยถึงประเด็นในครั้งนี้แต่อย่างใด

หากโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ได้รับการสร้างขึ้นที่อินโดนีเซียขึ้นจริงแล้ว ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าภายในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็อาจจะมีราคาที่ลดลงได้อีกและจะช่วยให้ Tesla สามารถขยายตลาดรถยนต์ของตนได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งข้อตกลงในครั้งนี้จะบรรลุผลหรือไม่นั้น คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปครับ

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×