fbpx
Friday, January 15Modern Manufacturing

WP ทุ่ม 200 ลบ.เสริมแกร่ง เวิลด์แก๊ส

WP ทุ่มงบลงทุน 200 ล้าน เสริมแกร่ง เวิลด์แก๊ส คาดผลดำเนินงานปี 63 ทรงตัว ยอดขายโต 2-3% พร้อมระบุ LPG ภาคขนส่ง ปีนี้ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคหันกลับมาใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น เพราะราคาน้ำมันปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปีนี้ บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก คือ แบรนด์ เวิลด์แก๊ส ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อขยายฐานกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ประมาณ 2-3%

และเน้นขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจผลิตและซ่อมถัง รวมถึงมองหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อต่อยอดธุรกิจหลักและเสริมศักยภาพในส่วนของรายได้และกำไรให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 63 คาดว่าจะทรงตัว จากยอดขายรวมที่คาดจะขยายตัวเพียง 1-2% จากปี 62 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเชื่อว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากสัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ด้านปัจจัยเสี่ยงยังต้องติดตามเรื่องของเสถียรภาพของราคา LPG ในประเทศ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐยังคงตรึงราคาไว้ โดยมีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคา ขณะที่ยังต้องติดตามเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอาจมีผลบ้าง เนื่องจากมีผลต่อการบริโภคโดยตรง แต่ไม่มากนัก เนื่องจาก LPG จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนค่าเงินบาทยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากรายได้หลักเกือบ 100% อยู่ในประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทประเมินภาพรวมอุตสาหกรรม LPG ในประเทศปี 63 เชื่อว่ายังคงทรงตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้ และมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ส่วนทางด้านราคาคาดว่า ยังคงทรงตัว ไม่หวือหวามากนัก เนื่องจากยังคงมีกองทุนน้ำมันมาช่วยพยุง เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
อย่างไรก็ดี LPG ภาคขนส่ง อาจจะมีการใช้ที่ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคหันกลับมาใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลของราคาน้ำมันปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าคงจะลดลงไม่มากเหมือน 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคา LPG ยังถูกกว่า น้ำมันอยู่พอสมควร และผู้อุปโภคเริ่มมองเห็นว่า การใช้ LPG ยังช่วยในเรื่องของมลภาวะ และเรื่องฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.