fbpx
Thursday, January 28Modern Manufacturing

กนอ.ใช้มาตรการเข้มป้องกันโควิด19 ย้ำให้บริการลูกค้าตามปกติ

กนอ.ใช้มาตรการเข้มป้องกันเชื้อโควิด19 แบ่งทีมทำงาน Work From Home พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคภายในอาคาร ย้ำ ยังสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้ตามปกติ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 กนอ.จึงกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ กนอ.สำนักงานใหญ่บางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือเหลื่อมเวลาทำงาน ให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ตามความเหมาะสม และสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่สามารถสลับเวลาปฏิบัติงาน (เข้างาน – เลิกงาน) เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยจะต้องมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคภายในอาคาร ดังนี้ 1) กำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า-ออกอาคาร 2) มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคทุกชั้นในอาคารสำนักงาน 3) ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอร์ล้างมือ ทำความสะอาดภายในสำนักงานในจุดที่มีการสัมผัสตลอดทั้งวัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด ขณะที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ได้สั่งการให้มีการให้ความรู้ /แนวทางปฏิบัติแก่โรงงานในนิคมฯ และซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการป้องกันอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้มีผู้ป่วยในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทาง กนอ.ได้มีการจัดจุดคัดกรองผู้ที่จะมาติดต่อราชการ หรือแม้แต่การเข้ามาปฏิบัติงานของพนักงาน แต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนจึงขอให้เตรียมการรับมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว โดยให้มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำช้อนส้อม หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70 %และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังขอให้สังเกตอาการเบื้องต้น เช่นหากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศา มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ถ้าหากพบอาการเหล่านี้ขอให้รีบไปพบแพทย์ในทันที

ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการบริการกับผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคม ที่ประสงค์จะติดต่อกับทาง กนอ.นั้น ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยทาง กนอ.ได้แบ่งทีมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการอย่างเต็มที่ โดยระยะแรกจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 23 มี.ค.63 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าอย่างแน่นอน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.