Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กนอ. ร่วมทริป บีโอไอ ตะลุยแดนกิมจิ ชู นิคมฯ ไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต 

กนอ.ร่วมกับ บีโอไอ บุกโรดโชว์ดึงนักลงทุนเกาหลีใต้ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์  และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชูศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมไทยในด้านความพร้อมเป็นฐานการผลิต 

กนอ. ร่วมทริป บีโอไอ ตะลุยแดนกิมจิ ชู นิคมฯ ไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566 กนอ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และบริษัทเอกชนรายใหญ่ของไทยที่มีความร่วมมือทางธุรกิจกับเกาหลีใต้ ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กิจกรรมสัมมนาการลงทุนหัวข้อ “Thailand Investment Promotion Strategy: NEW Economy, NEW Opportunities” โดยมีการพบปะหารือกับบริษัทกลุ่มเป้าหมายกว่า 40 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการลงทุนกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ซึ่ง กนอ. ได้นำเสนอภาพรวมของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ กนอ.สิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับภาษี และไม่เกี่ยวกับภาษี พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนเกาหลีใต้ ในการเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของไทย 

กนอ. ร่วมทริป บีโอไอ ตะลุยแดนกิมจิ ชู นิคมฯ ไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต 

รัฐสภาสหรัฐยกเลิกนโยบายยกเว้นภาษีแผงโซลาร์เซลล์จากไทย | FactoryNews ep.56/3

โดยในการประชุมรายย่อย (One on One Meeting) เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.66) ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นรายบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Chip) มีการนำเสนอข้อมูลและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมของไทยที่พร้อมเป็นฐานการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุน ขณะเดียวกันยังเชิญชวนให้กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่า หากลงทุนในประเทศไทย ต้องลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  

“เราได้แจ้งให้นักลงทุนเกาหลีใต้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 68 แห่ง ใน 16 จังหวัด ทั้งที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมในกำกับของ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน ที่พร้อมรองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งที่ผ่านมานักลงทุนหลายชาติต่างชื่นชมว่า การลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการขออนุมัติอนุญาตให้คนเข้ามาทำงานในประเทศอีกด้วย” นายวีริศ กล่าว

สำหรับการโรดโชว์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการเจรจาธุรกิจครั้งใหญ่ ระหว่าง กนอ.และบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นผู้นำเทคโนโลยีในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมหลัก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมอาหารและเสริมความงาม เป็นต้น ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กนอ.พยายามเจาะกลุ่มตลาดดังกล่าวด้วย เพื่อชักชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยให้มากยิ่งขึ้น

“เกาหลีใต้เป็นคู่ค้า (Partners) ที่ กนอ.ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กนอ. และ บีโอไอ เน้นการทำงานเชิงรุก แต่ก็ติดตามความคืบหน้าไปด้วย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นพันธมิตรระยะยาว ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×