Monday, June 24Modern Manufacturing
×

UBE Group จับมือ Biom นำร่องเทคโนโลยีเอนไซม์ ยกระดับแป้งและฟลาวมันสำปะหลัง 

UBE Group จับมือ Biom นำร่องเทคโนโลยีเอนไซม์ ยกระดับแป้งและฟลาวมันสำปะหลัง 

UBS บริษัทในเครือ UBE ร่วมมือกับ Biom เดินหน้าผลักดันงานวิจัยด้านเอนไซม์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับการผลิตแป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์แห่งแรกของไทย

UBE Group จับมือ Biom นำร่องเทคโนโลยีเอนไซม์ ยกระดับแป้งและฟลาวมันสำปะหลัง 

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า “UBE และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าในหลากหลายด้าน ตามแนวคิด “UBEYOND” (ยู-บียอนด์) โดยการก้าวเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมที่เปิดกว้าง (Beyond through innovation) ผ่านการวิจัยและพัฒนา ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำ UBE Group ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในด้าน Specialty Enzyme (เอนไซม์พิเศษ) ของ Biom จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากห้องทดลองสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร แต่ยังเป็นการเน้นย้ำเจตนารมย์ของ UBE Group ในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based) สมตามวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำแบรนด์ออร์แกนิค และวัสดุทางชีวภาพอย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการผลิตด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

UBE Group จับมือ Biom นำร่องเทคโนโลยีเอนไซม์ ยกระดับแป้งและฟลาวมันสำปะหลัง 

Samsung Electronics กำไรร่วงหนัก 95% จากปัญหาการชะลอตัวของเซมิคอนดักเตอร์ | FactoryNews ep.55/2

UBE Group วางเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากมันสำปะหลังที่มีมูลค่าสูงแบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจเอทานอล ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องในอนาคต บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนที่ครบทุกมิติ และสอดคล้องตามแนวทาง ESG ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังออร์แกนิคภายในประเทศ การส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ กระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการผลพลอยได้ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×