Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

กฟผ. ผนึก ไอบีเอ็ม เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล

กฟผ. ร่วมกับ ไอบีเอ็ม เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล ติดตั้งระบบบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยี AI หนุนเทรนด์คาร์บอนต่ำ

กฟผ. ผนึก ไอบีเอ็ม เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล
กฟผ. ผนึก ไอบีเอ็ม เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล
กฟผ. ผนึก ไอบีเอ็ม เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (ไอบีเอ็ม) นำระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ (Maintenance Management System : MMS) ด้วยเทคโนโลยี AI ติดตั้งในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทำให้สามารถวางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ลดการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่และการใช้พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์โดยไม่จำเป็น รวมถึงช่วยยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากระบบ MMS สามารถคาดการณ์อายุการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งมีระบบติดตามและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำงานผิดปกติช่วยป้องกันการหยุดทำงานของระบบโดยไม่คาดคิด

สมาร์ทคอนแทคเลนส์อัจฉริยะ เสริมทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน | Highlight Factory News ep.13/1

รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลไปยังทุกโรงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ กฟผ. จึงได้ขยายผลติดตั้งตั้งระบบ MMS ไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามนโยบาย Carbon Neutrality ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืน

ด้ายนายสุรฤทธิ์ วูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรต้องสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์และบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยใช้ข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ผนวกรวมจากอุปกรณ์เกี่ยวข้องทั้งหมดแบบเรียลไทม์ สิ่งสำคัญที่สุดคือในการตัดสินใจลงทุน ต้องให้ความสำคัญกับมิติด้านความยั่งยืน วันนี้ กฟผ. ได้ก้าวเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ก้าวล้ำครบทั้งสามมิติ ทั้งในแง่การขยายการใช้งานในระดับใหญ่ขึ้น การดำเนินการอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้งานระบบบริหารจัดการได้จากทุกที่ ทุกเวลา และจากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ และไม่เพียงเป็นผู้นำระบบนี้ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้วย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×