Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

กลยุทธ์ ‘สีเขียว’ แนวคิดสำคัญสำหรับ Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ตัวเงิน’ อีกต่อไป

Digital Transformation นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมากน้อย จะช้าหรือจะเร็วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและสร้างความคุ้มค่าด้านต้นทุน แต่โลกปัจจุบันที่ ‘ผลประโยชน์’ หรือ ‘ผลตอบแทน’ อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดอีกต่อไป เมื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความปั่นป่วนและปัญหาให้กับโลกใบนี้ได้ทุกหย่อมหญ้า

กลยุทธ์ ‘สีเขียว’ แนวคิดสำคัญสำหรับ Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ตัวเงิน’ อีกต่อไป
กลยุทธ์ ‘สีเขียว’ แนวคิดสำคัญสำหรับ Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ตัวเงิน’ อีกต่อไป
กลยุทธ์ ‘สีเขียว’ แนวคิดสำคัญสำหรับ Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ตัวเงิน’ อีกต่อไป

ประเด็นของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องราวที่ฮอทฮิตมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปี 2021 ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับโลกทั้งใบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกลายเป็นประเด็นที่ผู้นำของโลกรวมถึงผู้คนทั่วไปที่ต้องออกมาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป

ภาพจำของผู้คนต่อการผลิต คือ การใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อทำธุรกิจ ไม่ว่าจะน้ำ พลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ การถางป่า มลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิต เมื่อปัญหาสภาพแวดล้มรุนแรงขึ้นภาคการผลิตจึงหลีกเลี่ยงแสงที่จะสาดส่องมาไม่ได้ การปรับเปลี่ยนบทบาทและยกระดับการผลิตที่ต้องสอดคล้องกับแนวคิดด้านความยั่งยืนจึงต้องเกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้รับการยอมรับและมีโอกาสเติบโตกันในภายภาคหน้า

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจากไวรัสระบาดและสถานการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ เมื่อผนวกเข้ากับปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รับมือกับสถานการณ์อันรุมเร้าเหล่านี้ได้จึงเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลกำไร มีการเติบโต และสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่ต้องควบคุณภาพไปพร้อม ๆ กัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการนับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถือว่าเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสะดวกรวดเร็ว ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับต่าง ๆ

ท่ามกลางความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยมี Digital Transformation เป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับการผลิตในระดับ Shop Floor ที่ล้าสมัยหรือมีกระบวนการซึ่งอาจจะไม่ได้คุ้มค่าอีกต่อไป สิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตไม่ควรจะต้องยึดโยงอยู่กับกำไรเท่านั้น แต่จะต้องเกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมไปพร้อม ๆ กับแนวคิดด้านความยังยืน หรือมีความยั่งยืนนั้นเป็นพื้นฐานอันดับแรกในกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น เพราะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะไม่หายไปไหนและจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ผลิตจึงต้องหาวิธีการดำเนินการและเปลี่ยนวิถีต่าง ๆ ที่เคยทำมาเสียก่อน

การวางกรอบการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิตอัจฉริยะผ่านมุมมองของความยั่งยืนจะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการก้าวต่อไปของธุรกิจในโลกทุกวันนี้

ที่มา:
Manufacturingglobal.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
นักวิจัยสร้างเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานจากอากาศและแสงแดด
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×