Wednesday, November 29Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม เดินหน้า อาชีพดีพร้อม เฟส 2 ปั้นช่างชุมชน ป้อนตลาดแรงงาน

ดีพร้อม  เดินหน้า โครงการอาชีพดีพร้อม เฟส 2 จัดอบรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับชุมชน เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนาให้มีความรู้ในการต่อยอดอาชีพ พร้อมสร้างช่างสำหรับแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน คาดผู้เข้าร่วมกว่า 350,000 คน

ดีพร้อม เดินหน้า อาชีพดีพร้อม เฟส 2 ปั้นช่างชุมชน ป้อนตลาดแรงงาน

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสังคมไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โดยสถิติล่าสุดของสำนักงาน สถิติแห่งชาติที่จัดทำขึ้นปีละครั้ง พบว่ามีผู้ย้ายถิ่นฐานทั่วประเทศรวมกว่า 6.67 แสนคน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” (DIPROM) เห็นถึความสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาคนกลุ่มนี้ จึงได้ดำเนินโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ผ่านศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั้ง 11 แห่ง และในส่วนกลาง 

‘Eve’ หุ่นยนต์เก็บผลไม้สุดล้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน | FactoryNews [Full EP.38]

โดยประกอบด้วย 4 หลักสูตร ซึ่งในเฟส 1 ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน ด้านการผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการอบรมเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต อาทิ การผลิตของใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ อาทิ น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ของชำร่วย การเพ้นท์กระเป๋า มีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น จำนวน 350,000 คน 

สำหรับในเฟส 2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ดีพร้อม มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการต่อยอดอาชีพ โดยประกอบด้วย หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการที่เน้นการนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้นในกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง งานช่าง อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถ ซ่อมแอร์ และกลุ่มอาชีพบริการ เช่น เชฟ ช่างเย็บผ้า ช่างตัดผม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้ ใน

ส่วนหลักสูตรที่ 3 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างแบรนด์สินค้าจากภายในท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น ตรงกับความต้องการของตลาด และมีการสอนเรื่องการจัดส่งกระจายสินค้าให้เป็นระบบ 

จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่ 3 นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น 

และหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจที่จะเป็นการอบรม เพื่อสร้างความรู้เรื่องการจัดการเงินในการประกอบธุรกิจ อาทิ การทำแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาด การบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเตรียมความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนลงมือทำกิจการ 

โดยในเฟส 2 ดีพร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นรวม 350,000 คน และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทักษะให้กับคนจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีและจะนำมาซึ่งความสำเร็จสู่ผู้ประกอบการและชุมชน ส่งผลให้ราคาจำหน่ายสูงมากขึ้นกำไรก็จะมากขึ้น ผลประโยชน์นี้ไม่ได้ตกอยู่กับตัวผู้อบรมอย่างเดียว แต่สามารถสะท้อนผลความเจริญต่อไปได้ในระดับประเทศ 

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×