Friday, July 19Modern Manufacturing
×

ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี 

ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี 

ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28-30 มี.ค.นี้ วงเงินไม่เกิน 4,078.1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี  

ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี 
ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี 

คุณวันแสง วันนะวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่สุดของ สปป.ลาว เปิดเผยว่า EDL-Gen ได้เตรียมเปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 วงเงินไม่เกิน 4,078.1 ล้านบาท อายุ 3 ปี 10 เดือน ซึ่งจะเสนอขายไม่เกิน 4.0781 ล้านหน่วย โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบอายุไถ่ถอนในปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน 

เดินไปคุยไปที่งาน AUTOMATION EXPO 2023 ส่องเทรนด์ที่นักอุตสาหกรรมจับตามอง!

สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าว จะเสนอขายที่ราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์นเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 28-30 มีนาคมนี้ 

ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี 

ทั้งนี้ มั่นใจว่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากพื้นฐานและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ในฐานะเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่สุดของ สปป.ลาว ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมายาวนาน รวมถึงโอกาสการเติบโตจากแผนการดำเนินงานที่มุ่งขยายการส่งออกไฟฟ้าไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกด้านปรากฎการณ์ลานิญญ่า เป็นผลให้มีปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำไหลผ่านเขื่อนเพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมความสามารถการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ขณะเดียวกัน EDL-Gen ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยล่าสุด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ Gulf ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ สปป.ลาว ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ EDL-Gen ได้เป็นอย่างดีและช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต 

นอกจากนี้นับตั้งแต่ที่ EDL-Gen ได้มีการออกหุ้นกู้ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2557 มีประวัติที่ดีในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดอีกด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×