Friday, December 3Modern Manufacturing
×

ฟีนิกซ์สเตชั่น จับมือ สสว.-ธพว.ขยายช่องทางธุรกิจ-เติมแหล่งทุน

ฟีนิกซ์ สเตชั่น จับมือ สสว.-ธพว.ช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ขยายช่องทางธุรกิจ-เติมแหล่งทุน พร้อมเปิดบริการในไตรมาส 4 กว่า 30 สถานี ในเส้นทางสายรอง เขตปริมลฑล ในเส้นทางสายรอง เขตปริมลฑล

ฟีนิกซ์สเตชั่น จับมือ สสว.-ธพว.ขยายช่องทางธุรกิจ-เติมแหล่งทุน

นายโกศล แสงรังษี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารฟีนิกซ์ สเตชั่น เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือธพว. (SME Bank) สนับสนุนสินเชื่อสำหรับการปรับปรุงปั๊มแก๊สLPG เป็นสถานีบริการน้ำมันฟีนิกซ์ให้กับผู้ประกอบการ LPG 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการใช้แก๊ส LPG สำหรับภาคการขนส่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564  หรือลดลง 12%  ทำให้ราคาของแก๊ส LPG ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 

คุณเป็นจัดซื้อ….ยุคไหน? [ Webshop | Tungaloy ]

ดังนั้นทำให้ผู้ใช้แก๊ส LPG ในภาคการขนส่ง เช่น รถแท็กซี่หันมาใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินกันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ปั๊มแก๊ส LPG เริ่มทยอยปิดตัวลงซึ่งฟีนิกซ์ สเตชั่น ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเสนอแผนที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPGให้สามารถดำเนินธุรกิจประกอบกิจการต่อไปได้  จึงทำให้เกิดโครงการ Phoenix Station Plus เพื่อเข้าไปช่วยหลือผู้ประกอบการLPG

ทั้งนี้สสว. เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากธพว. (SME Bank) สำหรับการปรับปรุงปั๊มแก๊ส LPG ให้เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ให้มีทางเลือกมากขึ้นด้วยการขยายช่องทางการตลาดเป็นปั๊มน้ำมันและอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ฟีนิกซ์ สเตชั่น เนื่องจากโครงสร้างและขนาดของปั๊มแก๊ส LPG ใกล้เคียงกับไมโคร สเตชั่น ของฟีนิกซ์ สเตชั่น และที่สำคัญคืองบประมาณการลงทุนของไมโคร สเตชั่น มีการลงทุนไม่สูงมาก แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคืนทุนไว จึงคิดว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำมันภายใต้แบรนด์ฟีนิกซ์ สเตชั่น จะได้รับสิทธิพิเศษจากฟีนิกซ์ สเตชั่น ได้แก่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน ให้ส่วนลดพิเศษราคาน้ำมัน ส่วนลดป้ายทาวเวอร์ (Tower Sign) 50%เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Phoenix Online Local Market Onsite สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย จัดสร้างร้านต้นน้ำคาเฟ่ในสถานีบริการน้ำมัน

อย่างไรก็ดีฟีนิกซ์ สเตชั่นมีแผนที่จะเปิดบริการสถานีบริการน้ำมันแบรนด์ใหม่ในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2564 นี้  ทั้งที่เป็นสถานีบริการน้ำมันของฟีนิกซ์ สเตชั่นและปั๊มที่เปลี่ยนจากปั๊มแก๊ส LPG โดยจะเปิดให้บริการในเส้นทางสายรองในเขตปริมณฑล และในต่างจังหวัด โดยเริ่มที่ อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นทั้งสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่จนถึงสถานีบริการน้ำมันรูปแบบไมโคร สเตชั่น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางบริษัท ฟีนิกซ์ฯ ได้เชิญผู้ประกอบการปั๊ม LPG มารับฟังทิศทางและแผนงานของฟีนิกซ์ สเตชั่น เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ที่มีความสนใจปรับเปลี่ยนเป็นปั๊มฟีนิกซ์ สเตชั่น โดยมีผู้บริหารจาก ธพว.เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ประกอบการที่แสดงความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ กว่า 30 สถานี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×