Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

ราช กรุ๊ป ซื้อหุ้น โรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี

ราช กรุ๊ป ทุ่มทุน 662 ล้านบาท ซื้อหุ้น โรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี 49% กำลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เดือน เมษายนปี 65

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัท Nexif Energy Thailand B.V. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 49 ของบริษัท NER Singapore Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด ที่เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง มูลค่าการลงทุนเป็นเงินจำนวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 662 ล้านบาท กำลังผลิตติดตั้ง 92 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี อินดัสเทรียล พาร์ค อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชั่น กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดหาเงินกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2563 โดยมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2565

สำหรับการร่วมทุนกับ Nexif Energy ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของสิงคโปร์และมีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในอาเซียนและออสเตรเลียในโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี จังหวัดระยอง นับเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ ในการขยายฐานผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออก และมีส่วนช่วยผลิตไฟฟ้าเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะผนึกกำลังกันขับเคลื่อนโครงการเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ให้เดินหน้าสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวเพื่อพัฒนาความร่วมมือโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพราะทั้งสองบริษัทฯ มีเป้าหมายและฐานธุรกิจในเอเชีย และออสเตรเลียเช่นเดียวกัน

นายกิจจา กล่าวว่า โครงการเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทจะลงทุนให้สำเร็จในปีนี้ เพราะเป็นโครงการที่พร้อมเดินหน้าก่อสร้างได้ในเดือนเมษายนปีนี้ อีกทั้งยังเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งแรกในภาคตะวันออกของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะขยายการลงทุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของภาครัฐได้ ส่วนกระแสไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ที่ผลิตจากโครงการนี้จะจำหน่ายให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะผลิตจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี อินดัสเทรียล พาร์ค

นอกจากนี้ จะขยายกำลังการผลิตรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตตามแผนการลงทุนปี 2563 ด้วย และจะเดินหน้าขยายลงทุน โดยเฉพาะโครงการที่พัฒนาแล้ว (Brownfields) และกิจการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังผลิตเพิ่ม 780 เมกะวัตต์ในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเงินลงทุนรองรับไว้แล้ว 20,000 ล้านบาท

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นในประเทศไทยรวม 5,898.39 เมกะวัตต์ คิดเป็น 68% ของกำลังผลิตรวม (8,700.15 เมกะวัตต์) สำหรับโครงการเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง เป็นโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่นแห่งที่ 5 ของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี (ถือหุ้น 99.97%) ส่วนอีก 3 โครงการประกอบด้วยโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี (ถือหุ้น 40%) โรงผลิตไฟฟ้านวนคร จังหวัดปทุมธานี (ถือหุ้น 40%) โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี  (ถือหุ้น 35%)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×