Thursday, March 23Modern Manufacturing
×

ราช กรุ๊ป เพิ่มทุนบริษัทย่อยใน สปป. ลาว

ราช กรุ๊ป อัดฉีด 259 ล้านบาท เพิ่มทุนบริษัทย่อยใน สปป. ลาว รองรับการขยายธุรกิจและเดินหน้าโครงการที่ลงทุนแล้ว ล่าสุดโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งเริ่มก่อสร้าง พร้อมส่งออกให้ลูกค้าญี่ปุ่นไตรมาส 4 ปี 2565″

ราช กรุ๊ป เพิ่มทุนบริษัทย่อยใน สปป. ลาว
ราช กรุ๊ป เพิ่มทุนบริษัทย่อยใน สปป. ลาว

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัท ได้อัดฉีดเงิน 259 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนในบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด  (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ใน สปป. ลาว) สำหรับใช้ขยายการลงทุนโครงการด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ในสปป. ลาว ทั้งนี้ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส  จำกัด ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 78 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วประมาณ 337 ล้านบาท

รู้หรือไม่? SAP กลายเป็น Subscription Model ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์และค่า MA แพง ๆ แล้ว!!

ที่ผ่านมา ราช-ลาว ได้ลงทุนในโครงการต่างๆ รวมมูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถือหุ้นร้อยละ 5.65 ในบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)  หรือ EDL-Gen, การร่วมทุนในบริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปาจำหน่ายให้แก่การประปานครหลวงเวียงจันทน์ ร้อยละ 40 และการร่วมทุนในบริษัท  สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด ร้อยละ 25 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อีกทั้ง ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวล และธุรกิจบริการสุขภาพ ด้วย

นายกิจจา กล่าวว่  เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาและเดินหน้าโครงการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว  รวมถึงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ตั้งอยู่ในเมืองมูนละปาโมก แขวงจำปาสัก และพัฒนาการเพาะปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่สัมปทานประมาณ 30,000 ไร่ ซึ่งมีบริษัท สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโดย ราช-ลาว ร่วมลงทุนร้อยละ 25 โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี 

และคาดว่าจะผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยจะส่งออกให้กับบริษัท Kyuden Mirai Energy Co., Ltd (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Kyushu Electric Power Company Incorporated ประเทศญี่ปุ่น) ในปริมาณ 100,000 ตันต่อปี ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับลูกค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นรายอื่นๆ เพื่อขยายกำลังการผลิตในระยะที่ 2 รองรับความต้องการชีวมวลอัดแท่งในช่วงปี 2565-2585 ที่สูงราว 8,000,000 ตันต่อปี ตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศญี่ปุ่น

และเมื่อเร็วๆ นี้ Kyuden Mirai Energy Co., Ltd. (KME)  ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท  สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด และมีข้อตกลงจะซื้อชีวมวลอัดแท่งของโครงการฯ ในปริมาณ 100,000 ตันต่อปีเป็นระยะเวลา 15 ปี สำหรับ KME ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นและมุ่งหมายจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่รับผิดชอบ ภายใต้แนวคิด “การใช้ทรัพยากรชีวมวลหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (Biomass Resource Recycling Concept)

นอกจากนี้ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท สักสิด ที่ปรึกษาและการค้า จำกัด และรัฐบาล สปป.ลาว ศึกษาพื้นที่และความเป็นไปได้ในการปลูกไม้อุตสาหกรรม และก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในเมืองสะหม้วย แขวงสาละวัน บริษัทฯ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×