fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

สมอ.ทลายโกดังเก็บยางล้อรถยนต์ ย่านบางบอน

สมอ.ทลายโกดังยางล้อรถยนต์และรถบรรทุก ย่านบางบอน กทม. และสงขลา อายัดกว่า 1,000 เส้น มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท หลังตรวจสอบพบนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโกดังเก็บยางล้อรถยนต์และรถบรรทุกของบริษัท หยีฟง กรุ๊ป จำกัด ย่านบางบอน กทม. และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา หลังพบเบาะแส จากการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวมีการแสดงฉลากและเครื่องหมาย มอก.ระบุเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

แต่ยางล้อที่พบเป็นยางล้อที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งยางล้อรถบรรทุกทุกเส้น ต้องแสดงเครื่องหมาย 2 มอก. คือ มาตรฐานยางรถบรรทุก มอก.2719-2560 และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มอก.2721-2560

นอกจากนั้น ยังมียางล้อบางส่วนที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ดำเนินการอายัดไว้รวมทั้งหมด 1,065 เส้น มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ยางล้อรถทุกชนิด ทั้งยางรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุกเป็นสินค้าที่อยู่ใน 115 รายการ ที่ สมอ. ควบคุม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สำหรับบทลงโทษของผู้ประกอบการรายนี้กรณีนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 สมอ. ได้ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ารวมกว่า 860 ลบ. และได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิด พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ทั้งผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าอย่างปลอดภัย

สำหรับการตรวจควบคุมสินค้าไม่ได้มาตรฐานของ สมอ. จะตรวจทั้งโรงงานผลิตและผู้นำเข้าซึ่งเป็นต้นทาง และตรวจติดตามร้านจำหน่ายที่เป็นปลายทางด้วย เพื่อสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ยังสามารถเป็นหูเป็นตาให้กับ สมอ. ในการแจ้งเบาะแสหากพบสินค้าที่สงสัยว่าไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ทั้งเหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางล้อรถทุกประเภท และของเล่น เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ สมอ. ควบคุมได้ที่ www.tisi.go.th หรือ www.facebook.com/tisiofficial หรือโทร. 02 202 3517-8 , 02 202 3429 เลขาธิการ สมอ. กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.