Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

สมอ. ผุดโปรเจ็คท์ติวเข้มสื่อท้องถิ่น 55 องค์กร รู้เรื่อง มอก.

สมอ. จับมือภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ติวเข้มนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นและสื่อออนไลน์ทั่วประเทศ 55 องค์กร กว่า 2,000 สถานี เผยแพร่ความรู้ มอก. สู่ประชาชน

สมอ. ผุดโปรเจ็คท์ติวเข้มสื่อท้องถิ่น 55 องค์กร รู้เรื่อง มอก.
สมอ. ผุดโปรเจ็คท์ติวเข้มสื่อท้องถิ่น 55 องค์กร รู้เรื่อง มอก.
สมอ. ผุดโปรเจ็คท์ติวเข้มสื่อท้องถิ่น 55 องค์กร รู้เรื่อง มอก.

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานแก่สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค” กับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จำนวน 55 องค์กร ว่า สมอ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบปัญหาจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับอันตรายจากการใช้สินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องใช้ จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว ระหว่าง สมอ. กับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

สุทธิพงษ์แห่งวานิชกรุ๊ป ปั้นแบรนด์อุตสาหกรรมสู่ยอดพันล้าน | Vanich Group [SuperSource_Interview]

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐาน ให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความตระหนักในความสำคัญของการมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. รับรอง

หลังจากนี้ สมอ. มีแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นและวิทยุชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง/ภาค  ในพื้นที่จังหวัดระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น วิธีการง่ายๆ ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. รับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

และสิ่งที่ร้านค้าต้องรู้ในการขายสินค้าที่ สมอ. ควบคุม 125 รายการ เพื่อให้ร้านค้าในท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น  ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม พาวเวอร์แบงค์  อะแด็ปเตอร์  ปลั๊กพ่วง  หลอดไฟ  ภาชนะจานชามเมลามีน  เตาปิ้งย่าง  กระทะไฟฟ้า  ของเล่น  ผงซักฟอก   หัวนมยางดูดเล่นสำหรับทารก และฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร เป็นต้น

ด้าน นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา ประธานภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นสื่อท้องถิ่นที่มีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ในเครือข่ายกว่า 2,000 สถานีทั่วประเทศ มีบทบาทและมีความใกล้ชิดกับประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ สมอ. ในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการมาตรฐาน และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้สู่ประชาชนผู้บริโภคในวงกว้างต่อไป

Reporter
READ MORE
×