fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

สสว.ส่งเอสเอ็มอีไทยเจาะตลาดจีน

สสว. นำทีมตรวจเยี่ยมและเปิดป้ายศูนย์ AGQC ณ ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (ตลาดมรกต) ณ จังหวัดชุมพร ต่อยอดความร่วมมือ C.C.I.C.ส่งเอสเอ็มอีเจาะตลาดจีน

สสว.ส่งเอสเอ็มอีไทยเจาะตลาดจีน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า “จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และ C.C.I.C. (Thailand) Co., Ltd. บริหารงานโดย China Certification & Inspection Group ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจตรวจสอบสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยสะดวกการส่งออกของ “เอสเอ็มอี” (SMEs) ไทยไปยังประเทศจีน พบว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถขยายการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม”

หลังจากที่โครงการนำร่องในสินค้ามะพร้าวน้ำหอมประสบผลสำเร็จ สสว. ได้เดินหน้าผลักดันสินค้าของไทยอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนอย่าง เช่น ผลไม้สดซึ่งมีตัวเลขการส่งออกสูงถึง 115% ให้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และติดสติกเกอร์ QR Code จากเซ็นทรัลแล็บ ทำให้ให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิดความมั่นใจ ส่งผลให้สินค้าของไทยขยายตลาดในจีนได้กว้างขวางมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนมากขึ้น ด้วยความร่วมมือดังกล่าวและระบบ QR Code ล่าสุดพบว่าระหว่างวันที่ 14 พ.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการและส่งออกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี และชุมพร รวมจำนวนทั้งสิ้น 286 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่ากว่า 790 ล้าน

ทั้งนี้ เมื่อสแกนสติกเกอร์ QR Code จะแสดงข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 1.ชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด น้ำหนัก จำนวนการบรรจุ วิธีบริโภค เป็นต้น 2. แหล่งกำเนิดสินค้า 3. ชื่อผู้ผลิต 4. ข้อมูลบริษัทอย่างย่อ 5. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนต่างๆ เช่น เอกสารจดเครื่องหมายการค้า ใบรับรองใบประกาศนียบัตร เป็นต้น 6. ข้อมูลภาพกระบวนติดตามของข้อมูลสินค้า และการขนส่ง 7. หน่วยตรวจสอบและเอกสารรับรองต่างๆ เช่น ใบตรวจทางวิทยาศาสตร์ และ 8. ชื่อด่านท่าเรือที่ส่งออกและปลายทางที่นำเข้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากประเทศไทย ให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน“ในวันนี้ ทาง สสว ได้มีโอกาสร่วมพิธีตรวจเยี่ยมและเปิดป้ายศูนย์ AGQC ณ ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (ตลาดมรกต) ณ จังหวัดชุมพร โดยนำทีมงานศูนย์บริการ SME ครบวงจร หรือ ศูนย์ OSS หน่วยตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการกลาง และ C.C.I.C. มาให้บริการผู้ประกอบการ ตรวจสอบมาตรฐานและออกเอกสารรับรองคุณภาพ อันเป็นการต่อยอดการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุน ทั้งนี้ สสว. มีแผนขยายการดำเนินงานร่วมกับกรมการค้าใน ในการส่งเสริมและให้บริการดังกล่าวกับผู้ประกอบการในศูนย์ AGQC อื่นๆ และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าวข้าวต้น สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ SME ครบวงจร หรือ ศูนย์ OSS ทุกสาขาทั่วประเทศ” นายวีระพงศ์กล่าวทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.