Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

“สสว.” เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 63

สสว. เดินหน้าจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ มุ่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SME ยกระดับความสำเร็จ โดยเชิญผู้สนใจทั้งนักศึกษา หรือผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการใหม่ เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

และติวเข้มผ่านกิจกรรมเสริมศักยภาพ เช่น ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล การพัฒนาทางการตลาดและบรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดออนไลน์เชื่อมออฟไลน์ เปิดรับเพียง 1,500 ราย เริ่มสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) เมื่อปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และได้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยกว่า 10,000 ราย ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจของตนและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1,300 ล้านบาท

จากความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ ในปีนี้ สสว.จึงเดินหน้าจัด โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปีนี้ดำเนินภายใต้คอนเซ็ปต์ ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน “เพราะเราเชื่อว่า ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำสิ่งใด หากเริ่มต้นถูกต้อง ไปถูกทิศ เดินถูกทาง ย่อมสามารถกำหนดได้ถึงผลปลายทาง ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ ฉะนั้น การเลือก  “กุญแจ” ให้ถูกดอก จึงจะสามารถเปิดตูสู่ความสำเร็จได้ แล้ว “กุญแจ” ดอกไหนที่จะช่วยไขประตูต้อนรับชาว SME ให้ก้าวไปพบกับความสำเร็จในธุรกิจได้ จึงอยากเชิญชวนชาว SME มาร่วมค้นหา “กุญแจ” สู่ความสำเร็จสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก สสว. ผ่าน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Course) ประกอบไปด้วย หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้น จะให้การอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  Business Model Lean canvas/  Innovation  (2 วัน) และหลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จะมุ่งเน้น ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเชิงลึกได้ โดยให้การอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ  Business  model canvas  และทักษะความรู้เพื่อการพัฒนา อย่างมีระบบ (1 วัน) 2.กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก เป็นการคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 550 ราย เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงลึก ตามปัญหาหรือความต้องการอย่างน้อย 1 ด้าน อาทิ  การเขียนแผนธุรกิจ แนะนำแผนธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากสถาบันการเงิน, การทำ Content Marketing แนะนำการใช้สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์, การเชื่อมโยง Online to Offline (020) สอนการเชื่อมโยงร้านค้าโลกออนไลน์กับไลน์เข้าด้วยกัน, การยกระดับมาตรฐาน แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน 3.กิจกรรมเสริมด้านการตลาด คัดเลือกผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก จำนวน 120 ราย ออกตลาดในงาน Early Stage Market Fair 2020 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

พร้อมกันนี้ ในการจัด โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563 สสว. ไม่ได้นิ่งนอนใจ กับภาวะการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) แต่ได้ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม โดยมีมาตรการและการดำเนินการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ หากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และหรือ มีไข้ เจ็บป่วย จะมีการส่งตัวไปพบแพทย์ทันที, มีการตั้งจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง รวมถึงรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม

“สำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่จดทะเบียน และผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3-5 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63 รับจำนวนจำกัดเพียง 1,500 ราย เท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็ม” ดร.วิมลกานต์ ทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×