Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

สุริยะ สั่ง สมอ. ทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถ จยย.

สุริยะ สั่ง สมอ. เร่งรัดดำเนินการทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถ จยย. พร้อมประกาศบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  หลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบให้ “ชิ้นส่วนท่อไอเสียรถ จยย.” เป็นสินค้าทั่วไป

สุริยะ สั่ง สมอ. ทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถ จยย.
สุริยะ สั่ง สมอ. ทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถ จยย.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สมอ. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาว่า บอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบให้ “ชิ้นส่วนท่อไอเสียรถ จยย.” เป็นสินค้าทั่วไป โดยไม่กำหนดเป็นสินค้าควบคุม เนื่องจาก สมอ. ได้ประกาศให้ท่อไอเสียรถ จยย. เป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ จึงกำชับให้ สมอ. เร่งรัดดำเนินการทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถ จยย. พร้อมประกาศบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้กับต่างประเทศ

สุริยะ สั่ง สมอ. ทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถ จยย.

Factory News | รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.5

นายจุลพงษ์  ทวีศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวว่า การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. จะคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยจะเปิดรับข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดเป็นมาตรฐาน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับมาตรฐานชิ้นส่วนท่อไอเสียรถ จยย. ก็เช่นเดียวกัน ที่ กมอ. มีมติเห็นชอบให้เป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไปนั้น ตนได้กำชับให้ สมอ. กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานด้วย โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการทำชิ้นส่วนท่อไอเสียมาประกอบหรือดัดแปลง รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าและความถี่ในการตรวจสอบ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากท่อไอเสียได้ ก็ให้นำกลับมาทบทวนอีกครั้ง

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการทบทวนแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะยังคงประกาศเป็นสินค้าควบคุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ภายในปี 2566 ทั้งนี้ ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐาน มอก. ต้องทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน มีการควบคุมเรื่องระดับเสียงที่ต้องไม่เกิน 95 เดซิเบล (เอ) เพื่อควบคุมมลพิษจากเสียงของยานยนต์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. แล้ว จำนวน 70 ราย แบ่งเป็นผู้ทำ 47 ราย และผู้นำเข้า 23 ราย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×