Thursday, February 9Modern Manufacturing
×

Nao robot หุ่นยนต์ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิต

Nao robot หุ่นยนต์ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิต

จากช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เด็ก ๆ หลายคนต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์จากในบ้าน และเกิดการตัดขาดกับเพื่อน ๆ ทำให้เด็กหลายคนเกิดความเครียดสะสมขึ้นมา

Nao robot หุ่นยนต์ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิต
Nao robot หุ่นยนต์ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิต

ทีมวิศวกรหุ่นยนต์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และจิตแพทย์จาก University of Cambridge จึงได้ทำการศึกษาแบบทดสอบทางจิตวิทยากับเด็ก ๆ 28 คนในช่วงวัย 8 – 13 ปี ด้วยการใช้หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์หรือ Humaniod Robot เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ในด้านปัญหาสุขภาพจิต

Nao Robot หุ่นยนต์ประเมินสุขภาพจิตใจ

ในการศึกษานี้ นักวิจัยได้ให้เด็ก ๆ แต่ละคนทำการเข้าไปพูดคุยตัวต่อตัวกับหุ่นยนต์ Nao robot หุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์ที่มีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตรเท่านั้น โดยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและทีมนักวิจัยคอยจับตาดูอยู่ในอีกห้องหนึ่ง

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้พบว่าเด็ก ๆ บางส่วนมีความเต็มใจที่จะพูดคุยและแชร์เรื่องต่าง ๆ ของตัวเองกับหุ่นยนต์ Humaniod Robot มากกว่าการพูดคุยกับผู้ใหญ่ และเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบต่างก็ชื่นชอบการพูดคุยกับหุ่นยนต์ Nao robot และนักวิจัยยังได้กล่าวว่าการนำหุ่นยนต์มาพูดคุยเก็บข้อมูลกับเด็ก ๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประเมินสุขภาพจิตใจของเด็กได้เป็นอย่างดี และไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่นักจิตวิทยาแต่อย่างใด

Nao robot หุ่นยนต์ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิต
หุ่นยนต์ Nao Robot ที่มาภาพ : University of Cambridge

ตรวจจับท่าทางร่างกายด้วยระบบเซนเซอร์

Nao robot ยังสามารถทำหน้าที่ตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือรูปแบบการเคลื่อนไหวของศีรษะและดวงตาของผู้ที่พูดคุยด้วยได้ผ่านระบบเซนเซอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ย่อมช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปใช้ประเมินผลและตัดสินอาการของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

การวิจัยนี้น่าจะทำให้หลาย ๆ คนได้เห็นมุมมองการใช้งานของหุ่นยนต์ที่มากขึ้นต่อมนุษย์ และยังบ่งบอกถึงความสำคัญของการออกแบบหน้าตาและลักษณะภายนอกของหุ่นยนต์ ที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะเด็ก ๆ มากเป็นพิเศษ

หุ่นยนต์ยังคงก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อหุ่นยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในอนาคตข้างหน้าหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันข้างตัวมนุษย์มากขึ้นขนาดไหนแค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้วครับ

ที่มาข่าว : https://www.cam.ac.uk/research/news/robots-can-be-used-to-assess-childrens-mental-wellbeing-study-suggests

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×