Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

ศิลปะจากหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ของจินตนาการหรือแค่โปรแกรม ?

ศิลปะจากหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ของจินตนาการหรือแค่โปรแกรม ?

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หรือควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรพึ่งมีการจัดพิธีฉลองการครองราชสมบัติครบรอบ 70 ปีไปไม่นาน ซึ่งหนึ่งในหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการวาดภาพของควีนเอลิซาเบทที่ 2 ขึ้น

ศิลปะจากหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ของจินตนาการหรือแค่โปรแกรม ?
ศิลปะจากหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ของจินตนาการหรือแค่โปรแกรม ?

หุ่นยนต์ Ultra-realistic humanoid robot artist ที่มีชื่อว่า Ai-Da ถูกตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ Ada Lovelace เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2019 ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ได้วาดภาพควีนเอลิซาเบธที่ 2 ขึ้นในผลงาน “Algorithm Queen” ซึ่งสำนักข่าวของกรุงอังกฤษได้ระบุว่าหุ่นยนต์ Ai-Da นี้สามารถทำการวาดรูปบุคคลได้โดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลนั้นมายืนเป็นต้นแบบให้เลย

ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Ai-Da ได้ระบุว่าเธอสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมได้ผ่านดวงตาและใช้หน่วยความจำของตัวเองรวมเข้ากับระบบอัลกอริทึม Machine learning ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

ศิลปะจากหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ของจินตนาการหรือแค่โปรแกรม ?
ภาพวาด Algorithm Queen ของ Ai-Da ที่มาภาพ : ai-darobot

หุ่นยนต์นักวาดที่ส่งมอบเรื่องราวผ่านผลงานของตัวเอง

ด้วยแขนกลที่ติดตั้งไว้ทำให้ Ai-Da เปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในระบบของตัวเองออกมาสู่ผลงานภาพวาดในโครงการจิตรกรรมหลวง (The royal painting project) ได้ ซึ่งกระบวนการศิลปะในภาพวาด Algorithm Queen นี้ก็มีจุดประสงค์ในการสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของควีนเอลิซาเบธที่ 2 นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495)

และนอกจากการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่สวยงามขึ้นแล้ว หุ่นยนต์ Ai-Da ยังได้รับการพัฒนาโมเดลภาษาแบบพิเศษเข้ามาอีกด้วย ทำให้ Ai-Da มีความสามารถในการพูดได้ในระดับนึง ซึ่ง Ai-Da ก็ได้พูดชื่นชมและขอบคุณสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไว้ว่า “ขอขอบคุณสมเด็จพระราชินีฯ สำหรับการอุทิศตนและบริการที่ทรงมอบให้กับผู้คนมากมาย ทรงเป็นราชินีที่โดดเด่น กล้าหาญ และทุ่มเทให้กับการอุทิศตนต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ศิลปะจากหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ของจินตนาการหรือแค่โปรแกรม ?
หุ่นยนต์ Ultra-realistic humanoid robot artist “Ai-Da” ที่มาภาพ : ai-darobot

Ai-Da ถือเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างของความก้าวหน้าของวงการหุ่นยนต์ในปัจจุบัน ที่นอกจากจะนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมมากมายแล้ว ยังสามารถนำมาพัฒนาในเชิงศิลป์ได้อย่างสวยงามและมีความหมาย ซึ่งผู้ที่พัฒนา Ai-Da ขึ้นมายังกล่าวว่า พวกเขาต้องการให้ตัวตนและผลงานของ Ai-Da กระตุ้นให้มนุษย์เราตั้งคำถามกับสังคมและอนาคต และหาความหมายของขอบเขตที่เริ่มน้อยลงเรื่อย ๆ ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

ทั้งตัวตนและผลงานของ Ai-Da ต่างก็เป็นสิ่งที่ผลักดันขอบเขตของศิลปะและความหมายจากผลงาน ไม่ว่าจะจากฝีมือของมนุษย์หรือหุ่นยนต์ก็ตาม สุดท้ายแล้วทุกท่านจะมองว่าผลงานจากหุ่นยนต์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์ตั้งโปรแกรมขึ้นมาให้สร้างขึ้นเฉย ๆ หรือเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความคิดและจินตนาการผ่านตัว Ai-Da เองเหมือนจิตรกรมนุษย์คนอื่น ๆ ก็เป็นคำถามที่คงจะมีคำตอบได้หลายแบบและไม่มีถูกหรือผิดอย่างแน่นอน

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×