Friday, December 1Modern Manufacturing
×

โดรนดับเพลิงสู้ไฟป่า พร้อมทำงานแบบ 24 ชั่วโมง

โดรนดับเพลิงสู้ไฟป่า พร้อมทำงานแบบ 24 ชั่วโมง

ไฟป่า ถือเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติร้ายแรงที่สามารถคร่าชีวิตและสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ได้แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ

ในสถานการณ์วิกฤตที่ความเร็วและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกนั้น การนำเทคโนโลยีอย่างโดรนเข้ามาช่วยในการควบคุมไฟป่า อาจจะเป็นวิธีการควบคุมไฟป่าแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการดับไฟแบบเดิม ๆ

โดรนดับเพลิงสู้ไฟป่า พร้อมทำงานแบบ 24 ชั่วโมง

ฝูงโดรนดับเพลิงที่พร้อมทำงาน 24 ชั่วโมง

บริษัท Start-up จากประเทศเยอรมนี NatureTec Engineering ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์, วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและการดับเพลิงมาเพื่อออกแบบและพัฒนาฝูงโดรนดับเพลิงเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝูงโดรนของ NatureTec ที่พัฒนาขึ้นถูกควบคุมด้วยระบบดาวเทียมและสามารถทำการบรรจุน้ำมาดับไฟได้เหนือจุดกำเนิดไฟโดยตรงด้วยปริมาณกว่า 280,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งฝูงโดรนนี้ยังมีระยะทำการที่ไกลถึง 10 กิโลเมตร และยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ NatureTec ยังกล่าวว่าฝูงโดรนนี้มีต้นทุนในการใช้งานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินดับเพลิงอีกด้วย

โดรนดับเพลิงสู้ไฟป่า พร้อมทำงานแบบ 24 ชั่วโมง
ที่มาภาพ : NatureTec Engineering

ทำงานได้แม้มีสิ่งบดบังหรือเป็นเวลากลางคืน

โดรนของ NatureTec นั้นใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% สามารถทำงานได้แม้ในเวลากลางคืนหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยเช่น หมอกหรือควันอยู่ก็ตาม และยังทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่และเติมน้ำได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับพนักงานดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทดแทนจะช่วยให้มนุษย์สามารถดำเนินการควบคุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของนักดับเพลิงที่ต้องเสี่ยงอันตรายลงได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีดี ๆ ที่ทุกแห่งควรจะมีเอาไว้เลยครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×