Monday, September 25Modern Manufacturing
×

ส่งอาหารผ่านท้องฟ้า เทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาในที่ห่างไกล

ส่งอาหารผ่านท้องฟ้า เทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาในที่ห่างไกล

ปัจจุบันการมี Food delivery มาส่งถึงหน้าบ้านเราอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกใหม่ แต่ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลกที่ไม่สามารถทำการขนส่งเข้าไปได้ง่าย ๆ ผ่านพื้นดินล่ะ ? เราอาจจะเห็นคำตอบเมื่อแหงนหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าก็เป็นได้

จากบทความของคุณ Sophia Constant บนเว็บไซต์ Skyports ได้ระบุว่า Argyll and Bute Council ในประเทศสหราชอาณาจักร (UK) ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโดรน Skyports ในการนำ Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) มาใช้ในการขนส่งอาหารให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

การใช้โดรนแทนที่การขนส่งธรรมดาบนพื้นดิน

โดรน UAVs ได้ทำการบินขนส่งจากสนามบิน Oban เพื่อขนส่งอาหารปรุงใหม่ของโรงเรียน Oban ไปยังโรงเรียนประถม Lochnell ที่อยู่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้โดรนในการขนส่งอาหารแทนนั้น จะช่วยให้การขนส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือโรงเรียนในเกาะรอบนอกสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่ายลง การขนส่งในช่วงเวลาฉุกเฉินหรือเร่งด่วนก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ส่งอาหารผ่านท้องฟ้า เทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาในที่ห่างไกล
ตัวอย่างโดรน UAVs ที่ใช้ในการขนส่งอาหารในพื้นที่ห่างไกล ที่มาภาพ : Skyports

และนอกจากนี้โดรนขนส่งของ Skyports ยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในการขนส่งอีกด้วยจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้มีตัวเลือกของโหมดการขนส่งแบบปลอดคาร์บอนเกิดขึ้น

ปัจจุบันโดรนขนส่ง UAVs สามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 3 กิโลกรัม ซึ่งอาจจะไม่สูงมากนัก แต่ก็เพียงพอต่อการขนส่งชุดอาหารส่วนหนึ่งข้ามเกาะหรือเข้าพื้นที่ห่างไกลได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาจากการจราจรหรือสภาพแวดล้อมรอบ ๆ มากนัก

ช่วยเปิดโอกาสในหลาย ๆ ด้าน และเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน

นอกจากการขนส่งอาหารที่พัฒนาขึ้นแล้ว การนำโดรนเข้ามาใช้ยังเปิดโอกาสในการขนส่งปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและเกาะรอบ ๆ ได้ขึ้นไปอีกระดับ

การนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยเสริมถือเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าให้กระจายอย่างทั่วถึงและมั่นคง และยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนลงได้อีกด้วย ภายในอนาคตหากการใช้งานโดรนขนส่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้ว เราอาจจะได้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนเหล่านี้บินไปมา และผู้คนที่รอรับพัสดุ, จดหมายผ่านทางอากาศแทนก็ได้ครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×