Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

IIoT : หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของโรงงาน SME

IIoT : หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของโรงงาน SME

Industrial Internet of Things หรือ ‘IIoT’ นั้นถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IIoT : หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของโรงงาน SME

นั่นเพราะเทคโนโลยี IIoT นั้นทำให้โรงงานในปัจจุบันสามารถนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการผลิตมาปรับใช้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของงานซ่อมบำรุงได้ด้วยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time เทคโนโลยี IIoT จึงถูกเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ทุกโรงงานต้องมี

แต่สำหรับโรงงานในระดับ SME หลาย ๆ แห่งนั้น การจะเริ่มนำเอาเทคโนโลยี IIoT อย่างเซนเซอร์ มิเตอร์และระบบควบคุมต่าง ๆ เข้ามาใช้ยังถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายไม่น้อย นั่นเพราะข้อจำกัดต่าง ๆ อย่างการต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนไปกับเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบทีมีอยู่ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและยังอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยี IIoT ที่ต้องการได้

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โรงงาน SME หลาย ๆ แห่งยังคงไม่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนสายการผลิตและนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ ทั้งที่เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้โรงงานของคุณสามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบันได้

แต่ที่จริงแล้วต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่เสียก่อนว่าอุปกรณ์ IIoT นั้นจัดเป็น Low-Cost Solutions หรือเทคโนโลยีต้นทุนต่ำที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การนำ Data หรือข้อมูลของเครื่องจักรออกมาให้ได้เท่านั้น ซึ่งจะตรงกับนิยามของการทำ Industry 4.0 ที่เป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดึงข้อมูลในสายการผลิตออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

แล้วอะไรคือเทคโนโลยี IIoT ที่ SME ควรนำไปใช้ ?

สำหรับอุปกรณ์ IIoT ที่เป็นที่นิยมและสามารถเริ่มนำมาใช้ได้ง่ายในโรงงานระดับ SME นั้นก็ได้แก่เครื่องมืออย่าง เซนเซอร์ มาตรวัด และระบบจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้สายการผลิตสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลและวางแผนการผลิตได้ง่ายดายยิ่งขึ้นตั้งแต่ในช่วงเริ่มไปจนถึงช่วงหลังการผลิตเสร็จสิ้นลง

โดยประโยชน์หลัก ๆ ที่โรงงาน SME สามารถได้รับจากการนำ IIoT ไปใช้ ก็คือเรื่องของการทำ Predictive Maintenance หรือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ใช้อุปกรณ์อย่างเซนเซอร์และระบบตรวจสอบแบบ Real-time Monitoring เข้ามาเสริมไว้ในเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยให้โรงงานให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรในสายการผลิตจะไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นการพัฒนาจากการทำ Preventive Maintenance หรือ Condition-based Maintenance ของสายการผลิตหลาย ๆ แห่ง ซึ่งสุดท้ายนั้นผลประโยชน์ที่โรงงานจะได้รับก็คือเรื่องของผลผลิตและ OEE ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

โดยตัวอย่าง Use cases ที่น่าสนใจจาก The European DIGITAL SME Alliance ที่รวบรวมเอาข้อมูลของโรงงาน SME ที่มีการนำเทคโนโลยี IIoT ไปปรับใช้ยังได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าโรงงานสามารถได้รับประโยชน์มากมายจากเทคโนโลยี IIoT ได้ ไม่ว่าจะเป็น

  1. ช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดของเครื่องจักร
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  3. ลดความเสี่ยงต่อพนักงานในสายการผลิต
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  5. ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผน
IIoT : หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของโรงงาน SME

นอกจากนี้การนำ IIoT ไปใช้ในธุรกิจระดับ SME ยังมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น จีน อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีสาเหตุมาจากศักยภาพที่เติบโตขึ้นของเทคโนโลยี IIoT ที่ช่วยให้หลาย ๆ อุตสาหกรรมสามารถรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยปฏิวัติกระบวนการทำงานของธุรกิจ SME ในประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว

IIoT จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้โรงงาน SME สามารถยกระดับศักยภาพสายการผลิตของตัวเองให้พัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง ฉะนั้นโรงงาน SME ที่ต้องการจะพลิกโฉมโมเดลธุรกิจของตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อย่าลืมศึกษาและทดลองนำเทคโนโลยี IIoT เข้ามาปรับใช้ในโรงงานของตัวเองกันดูนะครับ

ที่มา : CGR, SBS, IET

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×