Monday, June 24Modern Manufacturing
×

Tag: SME

โรงงานยุคใหม่ ทำไมต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย AI และ IIoT ?

โรงงานยุคใหม่ ทำไมต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย AI และ IIoT ?

Digital Factory, Hilight
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานกลายเป็นเรื่องที่ต้องมองให้ลึกขึ้นกว่าเก่า ไม่ใช่แค่หาทางเพิ่มจำนวนผลผลิตหรือลดต้นทุนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้กับองค์กรของตนเอง (more…)
IIoT : หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของโรงงาน SME

IIoT : หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของโรงงาน SME

Digital Factory, Hilight
Industrial Internet of Things หรือ ‘IIoT’ นั้นถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (more…)
สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ชูกลยุทธ์ ESG สร้างมูลค่าธุรกิจ SME 

สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ชูกลยุทธ์ ESG สร้างมูลค่าธุรกิจ SME 

News
สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS เข้าสู่ปีที่ 3 หนุนผู้ประกอบการ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่า ธุรกิจ SME ด้วยการพัฒนา องค์กรอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) (more…)
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 4/2566 ทรงตัว

สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 4/2566 ทรงตัว

Investment
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 4/2566 ทรงตัวในสัดส่วนร้อยละ 60 เพราะเริ่มเข้าถึงแหล่งเงินในระบบเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเป็นหลัก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูง ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการชำระหนี้  (more…)
สสว. เผย 5 ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี 2567

สสว. เผย 5 ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี 2567

Investment
สสว. เผย 5 ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี 2567 คือ ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  และธุรกิจผลิตน้ำอัดแก๊สและโซดา ขณะที่ธุรกิจเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง คือ ธุรกิจขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสอง ที่มีการหดตัวลงถึง 82% เและธุรกิจเกสเฮาส์ ที่หดตัวถึง 65%  (more…)
สสว. บูรณาการหน่วยงานรัฐวางกรอบขับเคลื่อน SME ปี 68

สสว. บูรณาการหน่วยงานรัฐวางกรอบขับเคลื่อน SME ปี 68

Investment
สสว. วางกรอบทิศทางการส่งเสริม SME ปี 2568 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านการส่งเสริม SME เน้น 3 ประเด็น ปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว และการใช้ Soft Power สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า/บริการ เป้าหมายให้ SME อยู่รอด เติบโตยั่งยืน  (more…)
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 3 ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มกู้ยืมเงินนอกระบบมากขึ้น

สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 3 ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มกู้ยืมเงินนอกระบบมากขึ้น

Uncategorized
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มกู้ยืมเงินนอกระบบมากขึ้นจากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มข้นและอัตราดอกเบี้ยสูง การเข้าถึงสินเชี่อยังเป็นอุปสรรคสำคัญของ SME ภาครัฐควรช่วยหาแนวทางเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนของกิจการที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (more…)
สสว.เผย ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

สสว.เผย ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

Investment
สสว. เผย ผลสำรวจผู้ประกอบการ SME ด้านโครงสร้างต้นทุนและพฤติกรรมลูกค้า พบ ส่วนใหญ่เผชิญภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมาก เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 92 กำลังซื้อลดลงและยังต้องเผชิญคู่แข่งจากโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุดคือ การลดต้นทุน และกระตุ้นการใช้จ่าย  (more…)
สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค. 2566 ลดลง 

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค. 2566 ลดลง 

Investment
สสว. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน จากกำลังซื้อที่ชะลอลง ตามภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค และต้นทุนของผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับสูง คาด 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวดีขึ้น ตามการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปลายปี รวมถึงความคาดหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่  (more…)
สสว. เผย ผลสำรวจ SME เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติ วอนภาครัฐจำกัดจำนวน – ประเภทธุรกิจ

สสว. เผย ผลสำรวจ SME เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติ วอนภาครัฐจำกัดจำนวน – ประเภทธุรกิจ

Investment
สสว. เผย ผลสำรวจความคิดเห็นของ SME ต่อผู้ประกอบการต่างชาติในพื้นที่ พบ ธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องมีการแข่งขันสูง เสียเปรียบเป็นเรื่องการพัฒนาสินค้า เงินทุนและความรู้ทางการตลาด วอนภาครัฐออกมาตรการจำกัดจำนวน/ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติในแต่ละพื้นที่ และเร่งตรวจสอบ/ควบคุมนอมินีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว (more…)
×