Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

เซมิคอนดัคเตอร์ – กุญแจสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

มันจะสมดุลกันได้อย่างไร? ต้องช่วยลดภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกันก็ยังต้องใช้พลังงานมหาศาลในการดำรงชีวิตและในการผลิต รู้ไหมว่า เซมิคอนดัคเตอร์ คือกุญแจสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และจะสร้างความแตกต่างในยุคแห่งการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

เซมิคอนดัคเตอร์ – กุญแจสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
เซมิคอนดัคเตอร์ – กุญแจสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า


ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGIES

เซมิคอนดัคเตอร์ – กุญแจสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

โลกของเราเต็มไปด้วยความเป็นไปได้และความท้าทาย ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมระดับโลก ประชากรโลกที่เติบโตมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัล ไปจนถึงการคมนาคมเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ด้วยพลังงานไฟฟ้า

สองในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคการใช้พลังงาน ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เราต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ปกป้องสภาพอากาศของเราไว้

GREEN ENERGY – พลังงานสีเขียว คือ คำตอบ

พลังงานสีเขียวที่ถูกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ส่งและกระจายพลังงานโดยมีการสูญเสียน้อยลง ถูกนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม และภาคครัวเรือน

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการสร้าง การส่ง และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Infineon เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตลอดจนซัพพลายเชนของกระบวนการแปลงพลังงาน โซลูชั่นการแปลงพลังงานจะช่วยให้พลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในระดับเทียบเท่ากับแหล่งพลังงานทั่วไป โดยอาศัยการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขนาดในการออกแบบระบบพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

เซมิคอนดักเตอร์ช่วยให้มีการส่ง การกระจาย และการกักเก็บพลังงานในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การลดการสูญเสียพลังงานเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของพลังงานทั่วโลก ซึ่งจำเป็นต่อการรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ

โซลูชั่นการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้า เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นสำหรับการคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม การสื่อสาร และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ Infineon ได้พัฒนาโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดคาร์บอนในทุก ๆ ด้านของชีวิต

เพื่ออนาคตที่คุ้มค่า เราทำให้พลังงานสีเขียวเกิดขึ้นได้จริง Infineon มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030

Infineon – Carbon Neutral by 2030
Part of your life. Part of tomorrow.


ศึกษาเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้ที่เวบไซต์ Infineon

เซมิคอนดัคเตอร์ – กุญแจสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ข้อมูลจาก https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/energy-efficiency-technologies/


บทความที่เกี่ยวข้องและคุณอาจสนใจเพิ่มเติม

Samsung เลือก Infineon สำหรับการออกแบบตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ MOSFET เป็นครั้งแรก

Infineon เปิดตัวเซนเซอร์เรดาห์ XENSIV 60 GHz และไมโครคอนโทรลเลอร์ AURIX ยกระดับความปลอดภัยห้องโดยสารยานยนต์

สร้างอาคารอัจฉริยะให้ฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานมากขึ้น

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×