Thursday, April 25MM Thailand

Tag: เซนเซอร์

เทคโนโลยีประมวลผลภาพด้วยกล้องกับยุค 4.0

เทคโนโลยีประมวลผลภาพด้วยกล้องกับยุค 4.0

Automation, Hilight
การประมวลผลภาพด้วยกล้องเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการใช้งานด้านกิจการอุตสาหกรรม เนื่องจากกล้องถูกจำลองมาจากการทำงานดวงตาของมนุษย์และเพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีมากมายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของกล้องให้ครอบคลุมการทำงาน เช่น ระบบสมองกลฝังตัว การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือการทำงานร่วมกับ AI ซึ่งตอบรับการทำงานในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี (more…)
เซนเซอร์สวมใส่แบบอ่อนตัวรุ่นใหม่จาก Havard

เซนเซอร์สวมใส่แบบอ่อนตัวรุ่นใหม่จาก Havard

Technology
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard พัฒนาเซนเซอร์แบบสวมใส่ที่มีผิวสัมผัสนุ่มและปราศจากสารพิษซึ่งสามารถติดอยู่กับมือและตรวจวัดแรงกดที่เกิดขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวของนิ้วและมือได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปจต่อยอดใช้งานทางการแพทย์ Human-Computer Interface และ VR ได้ (more…)
รู้จักยานยนต์ก่อสร้างสำหรับยุค ‘อัตโนมัติ’

รู้จักยานยนต์ก่อสร้างสำหรับยุค ‘อัตโนมัติ’

Technology
การแข่งขันด้านยานยนต์อัตโนมัติสำหรับยานยนต์ที่ขนส่งมีความเข้มข้นสูง ซึ่งการตื่นตัวนี้ส่งผลต่อยานยนต์ที่มีความซับซ้อนอย่างกลุ่มยานยนต์สำหรับงานก่อสร้างหรือการเกษตร ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับงานดังกล่าวซึ่งดูเหมือนการทำงานของหุ่นยนต์มากกว่ายานยนต์เสียอีก (more…)
The Researcher: เซนเซอร์เคลือบไมโครไฟเบอร์แก้วตรวจจับความชื้นได้อย่างรวดเร็ว

The Researcher: เซนเซอร์เคลือบไมโครไฟเบอร์แก้วตรวจจับความชื้นได้อย่างรวดเร็ว

Technology
https://www.youtube.com/watch?v=XBB5tWvWD8U ความชื้น (Humidity) ศัตรูและมิตรในเวลาเดียวกันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ความชื้นในปริมาณที่มากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ได้ การควบคุมความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการเซนเซอร์ที่สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของงานนั้นๆ ซึ่งงานวิจัยการเคลือบไมโครไฟเบอร์แก้วสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นสามารถเติมเต็มความต้องการดังกล่าวได้ (more…)
The Researcher: ความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

The Researcher: ความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

News
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตนำมาซึ่งความสภาพแวดล้อมการทำงานและปัญหาสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยเฉพาะมลพิษในสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการทำงานที่มีมูลค่าสูงถึง 1,700 ล้านบาท (พ.ศ. 2550) ดังนั้นปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมการทำงานในโรงงานจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบแก้ไขให้อยู่ภายใต้ความเหมาะสมที่กำหนด ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ในการตรวจสอบสามารถช่วยป้องกันความสูญเสียดังกล่าวได้ (more…)
มารู้จักกับเซนเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกันเถอะ

มารู้จักกับเซนเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกันเถอะ

News, Video
เซนเซอร์ (Sensor) เป็นชิ้นส่วนจำเป็นสำหรับการทำอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม 4.0 Modern Manufacturing พานักอุตสาหกรรมทุกท่านไปรู้จักกับเซนเซอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม เซนเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของการใช้งาน โดยสามารถตรวจวัดได้ทั้งน้ำหนัก แรงดัน ตรวจจับภาพ และวัดค่าอื่นๆ ได้อีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสายการผลิตที่มีคุณภาพซึ่งเซนเซอร์แต่ละรูปแบบจะมีอะไรบ้างนั้นสามารถติดตามได้ในคลิปวิดีโอด้านล่าง (more…)
นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

Technology
นักวิจัย สกว. พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของ ‘นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ’ เพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิต เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงก๊าซพิษ รวมถึงแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย ฟาร์ม และอื่นๆ (more…)
เซนเซอร์ใช้ง่ายไม่ฟลุคจาก Fluke Connect

เซนเซอร์ใช้ง่ายไม่ฟลุคจาก Fluke Connect

Machine & Devices, Recommended Products
เซนเซอร์ตรจจับการสั่นสะเทือน Fluke 3560 FC Vibration Sensor สนับสนุนการวางแผนและการทำงานในรูปแบบ Smart Factory และ Industry 4.0 ได้อย่างง่ายดายแม้เป็นเครื่องจักรรุ่นเก่า (more…)