Saturday, May 18Modern Manufacturing
×

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

เพราะโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะใช้เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ทำให้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการตรวจสอบสินค้า ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เครื่องจักรอาจมีการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร และส่งผลต่อไปถึงเหตุขัดข้องต่างๆ ในภายหลังได้ เพื่อการทำงานที่ดึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรออกมาได้อย่างสูงสุด และลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าให้หมดไป Wireless Vibration Sensor จึงเข้ามาตอบโจทย์เหล่านั้นของโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง

Wireless Vibration Sensor

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย เทคโนโลยีเพื่อการสังเกตการณ์เครื่องจักรในโรงงานอย่างครบวงจร

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ Wireless Vibration Sensor ขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่า Wireless Sensing Solution ที่ตัวเซนเซอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งคืออะไร

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

Wireless Sensing Solution (ระบบตรวจจับแบบไร้สาย) คือระบบเพื่อการสังเกตการณ์เครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งลงบนเครื่องจักรเหล่านั้น เพื่อการสังเกตการณ์สภาพเครื่องจักรในปัจจุบัน การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการประหยัดพลังงานทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงอุตสาหกรรม โดยจะส่งต่อข้อมูลของเครื่องจักรที่ได้รับมาจากเซนเซอร์เหล่านั้น ผ่านระบบและสามารถดูข้อมูลเหล่านั้นผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวเอาไว้อยู่

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

ซึ่งตัวของระบบ Wireless Sensing Solution นั้นจะประกอบไปด้วย

  1. ตัวเซนเซอร์ (Sensor) : ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง Vibration Sensor, Current Sensor, Temperature Humidity Sensor, Thermocouple หรือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิต่าง ๆ
  2. การส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless) : โดยจะส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากตัวเซนเซอร์นั้น ผ่านสัญญาณในส่วนของคลื่นวิทยุ (ISM band), WIFI (IEEE802.11), Bluetooth, ISA100 เป็นต้น
  3. Gateway : เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นประตูให้กับข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเซนเซอร์เหล่านั้น ผ่านการส่งสัญญาณแบบไร้สาย ซึ่งจะคอยรับ คัดกรอง และสำรองข้อมูล ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่ระบุเอาไว้
  4. Data Display : ทำหน้าที่คอยแสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมา อาจจะผ่านจอ Monitor, TV หรือ Local Panel ก็ได้เช่นกัน
  5. Data Storage : ทำหน้าที่เป็นตัวจัดเก็บข้อมูล อาจจะเป็นลักษณะ PC Database, Server หรือ Cloud ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบของโรงงานนั้น ๆ

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ?

เซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนแบบไร้สาย (Wireless Vibration Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจจับแนวโน้มการเกิดความผิดปกติก่อนที่เครื่องจักรจะชำรุด ซึ่งจะจับการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรขณะที่กำลังทำงานอยู่ แล้วประเมินออกมาเป็นค่าต่าง ๆ และส่งผ่านระบบกลับไปยังคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูล

โดยการติดตั้ง Wireless Vibration Sensor นี้เอง จะช่วยทำให้เราสามารถรู้สุขภาพของเครื่องจักร และสามารถป้องกันเครื่องจักรพังเสียหายโดยกระทันหันโดยที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ หรือ Unplanned breakdown ได้ นั่นยังรวมถึงประมาณการระยะเวลาที่จำเป็นต้องสั่งอะไหล่ เพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องสั่งอะไหล่มารอทิ้งไว้จนเสื่อมสภาพ และยังสามารถควบคุมสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

โดยตัวโปรแกรมของ Murata นั้น จะอ่านค่าวิเคราะห์จากเซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนแบบไร้สาย ซึ่งมี 4 ฟังก์ชันหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้

  • ฟังก์ชันการแสดงผลแบบ List 

เป็นการแสดงผลในรูปแบบมุมมองตารางแบบไฟล์ CSV โดยหน้าจอแสดงผลจะสามารถแสดงผลการวัดจากเซนเซอร์ทุกตัว และแสดงค่าในตัวแปรทุกตัวทั้งหมดที่เซนเซอร์จะสามารถทำการตรวจวัดได้ ซึ่งเราสามารถกรองตัวแปรในการแสดงผลให้ออกมาตามที่เราต้องการได้ ยกตัวอย่างเช่น เลือกเฉพาะโซนพื้นในการติดตั้งเซนเซอร์ ที่เกิดจากการกำหนดหมวดหมู่ของเซนเซอร์ ตั้งแต่ช่วงแรกของการปรับตั้งค่าเชื่อมตัวเซนเซอร์ก่อนการใช้งาน

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

  • ฟังก์ชันการแสดงผลแบบแบบ Chart 

เป็นการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ สามารถเลือกค่าที่แสดงตั้งแต่ค่าที่ถูกเก็บย้อนหลังถึงปัจจุบัน ตามตัวแปรต่าง ๆ ที่เซนเซอร์สามารถตรวจวัดได้ เช่น ค่าอุณหภูมิ ค่าความสั่นสะเทือน ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนยังสามารถแปลงเป็นกราฟ FFT (Fast Fourier Transform) เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าการวัดอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนที่จะบำรุงรักษา หรือแก้ไข ก่อนเกิดความเสียหายได้

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

  • ฟังก์ชันการแสดงผลแบบแบบ Map 

เป็นการแสดงผลในรูปแบบของแผนผัง แผนที่ภาพรวมของเซนเซอร์ที่ติดตั้งทั้งหมด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยให้การเฝ้าสังเกตการณ์เครื่องจักรของเรานั้นง่ายยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเดินไปในพื้นที่โรงงาน ก็สามารถทราบสถานะเครื่องจักรโดยรวมทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อเอาไว้ โดยจะแสดงผลในลักษณะของแผนภาพแผนที่ ซึ่งหมุดแต่ละหมุดนั้น จะจำลองแทนตำแหน่งเครื่องจักรแต่ละตัวที่มีเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนติดตั้งเอาไว้ และสีของหมุดในแผนภาพยังแสดงสถานะเครื่องจักรถึงความพร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน เช่น เครื่องจักรอยู่ในสภาวะปกติ (Normal) เครื่องจักรอยู่ในสภาวะใกล้ถึงรอบการบำรุงรักษา (Warning) เครื่องจักรอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อความเสียหาย (Abnormal) หรือแม้แต่สถานะเซนเซอร์หยุดทำงาน (Offline) เป็นต้น

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

  • ฟังก์ชันแจ้งเตือนผ่าน E-mail

เป็นฟังก์ชันที่มีไว้ใช้สำหรับเพื่อเตือน เมื่อค่าที่ตรวจวัดความสั่นสะเทือนสูงกว่าที่เรากำหนดไว้ได้

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

สินค้า Wireless Vibration Sensor ของ Murata เลือกที่ใช่ ให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

ในปัจจุบัน สินค้า Wireless Vibration Sensor ของ Murata ถูกแบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่

1.Wireless Vibration Sensor รุ่น LBAC0ZZ1LZ (Acceleration Mode)

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

เป็นเซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนแบบไร้สายแบบ Acceleration model ที่สามารถวัดได้เฉพาะค่าความเร่ง (Acceleration) ซึ่งจะเหมาะกับวัดความสั่นสะเทือนตั้งแต่ย่าน 12.5 ไปจนถึง 10,000 Hz

2.Wireless Vibration Sensor รุ่น LBAC0ZZ1TF (Acceleration + Velocity Mode)

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

เป็นเซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนแบบไร้สายแบบ Velocity model ซึ่งจะเหมาะกับการวัดความสั่นสะเทือนตั้งแต่ย่าน 10 ไปจนถึง 10,000 Hz โดยสามารถวัดได้ทั้งค่าความเร่ง (Acceleration) ในย่าน 10 ถึง 10,000Hz และ ค่าความเร็ว (Velocity) ในย่าน 10 ถึง 1,000Hz อีกทั้งยังสามารถนำค่าความเร็วไปตรวจกับตาราง ISO 10816 เพื่อพอที่จะรู้ได้ว่าเครืองจักรอยู่ในเกณฑ์สุขภาพอย่างไรบ้างนั่นเอง

ซึ่งความถี่เหล่านี้ที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาของ Bearing ที่เป็นจำพวก Rolling (element) bearing, ปัญหาด้าน Gear (Gear Mesh Frequency; GMF), Unbalance, Mis-Alignment และ Looseness ได้อีกด้วยเช่นกัน


Wireless Vibration Sensor ของทาง Murata ถูกทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการดึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรออกมาได้อย่างสูงสุด ช่วยให้ฝ่ายซ่อมบำรุงของคุณสามารถตรวจเช็กสภาพของเครื่องจักรได้ว่า จำเป็นจะต้องทำการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องจักรแล้วหรือยัง ทำให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเก่า อีกทั้งยังสามารถที่จะช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรแรงงาน ในส่วนของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

และหากสนใจสินค้า Wireless Vibration Sensor แล้วล่ะก็ สามารถเข้าไปชมข้อมูลสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของทาง Murata รวมถึงการติดต่อต่าง ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลย ทางทีมของ Murata จะรีบติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของตัวสินค้าอย่างครบครันกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานสินค้าของทาง Murata นั่นเอง


ช่องทางติดต่อ Murata ทีมขาย

คุณเดชไชยนันท์ สอนโกษา (ทิว)
วิศวกรฝ่ายขาย
โทร: 080-142-0057 

คุณรชธร เอกนิตยบุญ (ปุ้)
วิศวกรฝ่ายขาย 
โทร: 081-132-4462  

Wireless Vibration Sensor คืออะไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเครื่องจักรของคุณ

###

ข้อมูลอ้างอิง

https://solution.murata.com/th-th/service/wireless-sensor/

https://solution.murata.com/th-th/service/wireless-sensor/lineup/

https://solution.murata.com/th-th/service/wireless-sensor/service/

https://www.instrument.engineer/2021/06/murata-wireless-vibration-sensor.html

https://www.instrument.engineer/2021/09/murata-current-sensor-wireless.html

https://www.instrument.engineer/2022/01/temperature-and-humidity-wireless.html

https://naichangmashare.com/2022/04/21/analog-sensor-wireless4-20/

https://naichangmashare.com/2023/07/04/smart-factory-with-analog-sensor/

https://naichangmashare.com/2021/01/06/murata-wireless-online-vibration-monitoring-technology/

https://www.instrument.engineer/2022/11/maintenance-work.html

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×