Friday, April 19MM Thailand

Tag: Maintenance

ANYmal หุ่นยนต์ 4 ขาทำงานนอกชายฝั่งตัวแรกของโลก

ANYmal หุ่นยนต์ 4 ขาทำงานนอกชายฝั่งตัวแรกของโลก

Automation
ANYmal หุ่นยนต์สี่ขาจาก ANYbotics หุ่นยนต์สี่ขาตัวแรกที่ทำงานอยู่ท่ามกลางท้องทะเลเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ฐานขุดเจาะหรือแหล่งพลังงานที่ล้อมรอบด้วยคลื่นและลมที่เรียกได้ว่าเป็นของที่ไม่น่าเข้ากันได้กับหุ่นยนต์ https://www.youtube.com/watch?v=DzTvIPrt0DY หลายคนอาจรู้จักหุ่นยนต์ 4 ขาจาก Boston Dynamics แน่นอนว่ายังมีผู้ผลิตรายอื่นที่ทำการผลิตหุ่นยนต์ในรูปแบบเดียวกันนี้อีก หนึ่งในนั้น คือ ANYbotics ซึ่งได้ทำการทดลอง ANYmal หุ่นยนต์ 4 ขาภายใต้สถานการณ์การทำงานจริงนอกชายฝั่งทะเลเหนือ ANYmal หุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่งานตรวจสอบอันหลากหลาย ณ ฟาร์มพลังงานลมนอกชายฝั่งเป็นเวลา 1 อาทิตย์ โดย ANYbotics ร่วมมือกับ TenneT บริษัทผู็เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังสัญชาติดัทช์-เยอรมัน เพื่อประเมินการทำงานการตรวจสอบและว่อมบำรุงของเจ้าหุ่น 4 ขา ที่ฐานแปลงพลังงานนอกชายฝั่ง ในการปฏิบัติการไร้ผู้ควบคุม
MODERN MA อุดช่องโหว่การบำรุงรักษาแบบเดิมได้อย่างไร

MODERN MA อุดช่องโหว่การบำรุงรักษาแบบเดิมได้อย่างไร

Productivity
ในยุคที่อุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการแข่งขันด้านการผลิตมากขึ้นเพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพและต้นทุนต่ำ อุตสาหกรรมได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตมากขึ้น ที่เกิดขึ้นตามมามากขึ้นคือ การที่เครื่องจักรเกิดการเสียหายมากขึ้นและบางครั้งการเสียหายของเครื่องจักรก็มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงตามมา เทคโนโลยีทำการบำรุงรักษาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและเพิ่มให้กระบวนการผลิตนั่นให้มีเสถียรภาพมากขึ้น (more…)
ข้อปฏิบัติในการติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของมอเตอร์ กำลังแบบ 3 เฟส ในภาคอุตสาหกรรม

ข้อปฏิบัติในการติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของมอเตอร์ กำลังแบบ 3 เฟส ในภาคอุตสาหกรรม

Productivity
มอเตอร์มีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนไฟฟ้าที่หมุนหรือเคลื่อนได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายต่องานวางแผนขั้นพื้นฐานสำหรับการติดตั้ง การขนส่ง การประกอบการ การปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ดูแลจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ (more…)
บำรุงรักษา ‘เพลา’ แก้ไขปัญหาถูกจุด บรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร

บำรุงรักษา ‘เพลา’ แก้ไขปัญหาถูกจุด บรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร

Productivity
เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมีการทำงานโดยอาศัยการส่งกำลังจากมอเตอร์ผ่านมูเล่ย์และสายพานก่อนที่จะส่งมายังเพลาขับ ซึ่งการส่งกำลังของเครื่องจักรเหล่านี้ส่วนใหญ่กว่า 75% - 90 % ใช้การส่งกำลังด้วยเพลาที่รองรับด้วยลูกปืน (Bearing) โดยมีเฟืองเป็นตัวส่งกำลัง จากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ดังนั้น การทำงานของเครื่องจักรจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับชิ้นส่วนหลักๆ คือ เฟือง (Gear) ลูกปืน (Bearing) และเพลา (Shaft) (more…)
เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

Productivity
หลายทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายบำรุงรักษาถูกมองว่าเป็นศูนย์ต้นทุน โดยมุ่งบทบาทในการดูแลทรัพยากรสนับสนุนการผลิตและเครื่องจักรให้สามารถใช้งานด้วยต้นทุน (more…)