Monday, December 11Modern Manufacturing
×

OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

Modern Manufacturing Forum งานสัมมนาและแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ พัฒนากอลฟ์คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

สัมมนาฟรี!! 👉 ลงทะเบียนได้ที่นี่ 👈

📍 สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

👨‍💼 ผู้บรรยาย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา – ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

📆 กำหนดการ

OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×