Friday, February 23Modern Manufacturing
×

สมาร์ทสกรูอัจฉริยะ ลด Downtime จากชิ้นส่วนเล็ก ๆ

สมาร์ทสกรูอัจฉริยะ ลด Downtime จากชิ้นส่วนเล็ก ๆ

ใครหลายคนอาจมองว่าชิ้นส่วนเล็ก ๆ อย่างสกรูในเครื่องจักรนั้นไม่ใช่ส่วนที่มีความสำคัญอะไรนัก แต่ถ้าหากชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงานล่ะ ? เทคโนโลยีใหม่จากสถาบันฟรอนโฮเฟอร์จะช่วยให้คุณตรวจสอบสกรูแต่ละตัวได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย

สมาร์ทสกรูอัจฉริยะ ลด Downtime จากชิ้นส่วนเล็ก ๆ

ทีมนักวิจัยจากฟรอนโฮเฟอร์ CCIT (Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies CCIT) ได้พัฒนาวิธีเชื่อมต่อระบบสกรูข้อต่ออัจฉริยะขึ้น อ้างอิงจากข้อมูลของเหล่านักวิจัย นี่เป็นการรวม 2 เทคโนโลยีระหว่างระบบเซนเซอร์และสัญญาณวิทยุเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบความเสถียรของสกรูได้แบบระยะไกลและสามารถเชื่อถือได้

สมาร์ทสกรูอัจฉริยะ ลด Downtime จากชิ้นส่วนเล็ก ๆ

ในขั้นตอนการพัฒนา เหล่านักวิจัยได้นำสกรูพร้อมแหวนรองมาทำการติดตั้งฟิล์มบาง piezoresistive DiaForce ซึ่งมีความหนาเพียง  3-9 ไมครอน (µm) เท่านั้น ชั้นฟิลม์บางที่มีเซนเซอร์ไวต่อแรงกดนี้จะบันทึกแรงพรีโหลดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขันสกรู

เมื่อสกรูเกิดการคลายตัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะถูกส่งข้อมูลไปยังโมดูลวิทยุที่อยู่บนหัวสกรู โมดูลวิทยุเหล่านี้จะทำการส่งข้อมูลต่อไปยังสถานี ที่รวบรวมข้อมูลจากสกรูที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากวัตถุที่เกี่ยวข้อง” Peter Spies, Project manager และหัวหน้ากลุ่มการจัดหาพลังงานแบบบูรณาการของสถาบัน Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS กล่าว

สมาร์ทสกรูอัจฉริยะ ลด Downtime จากชิ้นส่วนเล็ก ๆ
ที่มาภาพ : Fraunhofer

ช่วยลด Downtime ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

พลังงานของสกรูที่ต้องใช้นั้นถูกครอบคลุมโดยหลักการของ “การเก็บเกี่ยวพลังงาน” ผ่านการดูดซับความร้อนและแสงที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดพลังงานความร้อนที่สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นจากความต่างของอุณหภูมิเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างหัวสกรูและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ 

และด้วยการช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์ วิศวกรหรือผู้ที่ดูแลจะสามารถดูข้อมูลภาพรวมของสกรูแต่ละตัวได้ในแบบ Graphical overview หรือการดูข้อมูลรวม ๆ แสดงเป็นกราฟนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างง่ายดาย และลดเวลา Downtime ที่จะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากสกรูตัวใดที่เกิดการคลายตัวขึ้นมากเกินไป วิศวกรจะสามารถตรวจสอบผ่านระบบซอฟต์แวร์และเข้ามาทำการตรวจสอบแก้ไขได้ทันที หรือระบบเองก็สามารถช่วยแจ้งเตือนไปยังวิศวกรได้โดยตรงด้วยหากสกรูเกิดการคลายตัวมากไป

ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับสกรู DIN มาตรฐาน สามารถใช้ได้กับสกรูขนาด M18 เท่านั้น แต่นักวิจัยต่างก็ต้องการให้รองรับสกรูขนาด M20 และ M36 ด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ อย่างสกรู แต่ส่วนประกอบยิบย่อยเหล่านี้ต่างก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้การทำงานของเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างราบรื่น หากในอนาคตเทคโนโลยีนี้สามารถรองรับสกรูทุกแบบได้อย่างทั่วถึง ก็จะสามารถช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการซ่อมแซมและเฝ้าระวังเครื่องจักรลงได้มากอย่างแน่นอน

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×